Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Aktuality

Navýšení cen stravného od 1. 2. 2023

 

V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
se mění s účinností od 1. 2. 2023 ceny stravného a záloh ve Školní jídelně Základní školy
a Mateřské školy Stará Huť, okres Příbram takto:

 

 

Kategorie

Cena do
31. 1. 2023

Cena od
1. 2. 2023

Výše záloh od 1. 2. 2023

Mateřská škola

 

 

 

 

 

 

Svačina

Přesnídávka

3 až 7 let

11 Kč

15 Kč

 

Oběd

3 až 6 let

 

24 Kč

30 Kč

1800 Kč
včetně platby za školné

Oběd

7 let

 

28 Kč

34 Kč

1500 Kč

Základní škola

 

 

 

 

 

 

Oběd

7 až 10 let

 

28 Kč

34 Kč

750 Kč

Oběd

11 až 14 let

 

32 Kč

38 Kč

850 Kč

Oběd

15 a starší

 

36 Kč

42 Kč

1000 Kč

 

Všeobecné informace pro strávníky

Všeobecné+informace+pro+strávníky.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 42.7 kB

 

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování (137.34 kB)

 

Souhlas s platbou úplaty za stravování a úplaty školného inkasem

Souhlas s inkasem MŠ.docx (22.75 kB)
 

Souhlas s platbou úplaty za stravování inkasem

Souhlas s inkasem ZŠ.docx (20.27 kB)
 

Vnitřní řád ŠJ

Vnitřní řád ŠJ (55.1 kB)

 

Informace pro strávníky MŠ

Dětem MŠ stravu denně přihlašují nebo odhlašují učitelky do 7:50 hodin na základě jejich přítomnosti nebo omluvené absence zákonnými zástupci.
Děti, které odchází po obědě domů, odpolední svačinu nehradí.
Děti MŠ čipy na stravování nepoužívají.  
 

Vnitřní směrnice na určení výše úplaty za stravné platná od 1. 2. 2023

                                                                                                 

Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram, U Školy 149, 262 02 Stará Huť,
IČ 750 30 101, mob. tel. 732 490 501, e-mail: zssh@email.cz, web: https://zsams-starahut.cz                                                       

č.j. ZŠMŠ 3/2023                                                     
Vyřizuje: PaedDr. Zdeňka Halenkovská, ředitelka školy    
 

Vnitřní směrnice na určení výše úplaty za stravné platná od 1. 2. 2023

V důsledku novelizace vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, dochází od 1. února 2023 ke změně ve výši stravného z důvodu nárůstu cen potravin,
a to takto:

1) věková skupina strávníků 3 – 6 let                                      celodenní: 60 Kč / dítě / den
    Přesnídávka      15 Kč                                                            dopolední: 45 Kč / dítě
    Oběd                  30 Kč
    Svačina              15 Kč  
   

2) skupina strávníků s odkladem školní docházky                 celodenní: 64 Kč / dítě / den
    Přesnídávka      15 Kč                                                             dopolední: 49 Kč / dítě
    Oběd                  34 Kč
    Svačina              15 Kč

3) věková skupina strávníků   7 – 10 let       34 Kč
 

4) věková skupina strávníků 11 – 14 let       38 Kč


5) věková skupina strávníků  15 – a starší   42 Kč

Směrnice č.j. ZŠMŠ 2/2023 nabývá účinnosti dne 1. 2. 2023 a zrušuje směrnici č.j. ZŠMŠ 170/2022 ze dne 16. 8. 2022.


Ve Staré Huti dne 31. 1. 2023

PaedDr. Zdeňka Halenkovská, ředitelka školy
  

Jídelna

Platební portál

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Projekty a certifikáty

  • Digitalizujeme školu
    Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1 
    Inovace ve vzdělávání 
    v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Publicita Distanční výuka

Publicita Prevence digitální propasti

Publicita Digitální učební pomůcky

Český den proti rakovině 2023

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?