Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Kritéria k zápisu do šk.

                                                                                           

Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram
MŠ se sídlem Karla Čapka 138, Stará Huť, 262 02,
telefon: 739 617 405, e-mail: msstarahut@seznam.cz

č.j.: ZŠMŠ  12/2022                                                                     Ve Staré Huti dne 9. 3. 2022

Kritéria pro přijímání dětí  k předškolnímu vzdělávání do MŠ pro školní rok 2022/2023

 

PaedDr. Zdeňka Halenkovská ředitelka ZŠ a MŠ Stará Huť, okres Příbram stanovila kritéria,
podle kterých budeme postupovat při rozhodování na základě stanovení § 34 odst. 2 písm.
b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání v daném roce překročí kapacitu maximálního možného počtu dětí
v mateřské škole.


Děti budou přijímány do MŠ na základě těchto kritérií:


1.  přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,

2.  děti s trvalým bydlištěm v obci Stará Huť,

3.  věk dětí (starší mají přednost před mladšími),

4. děti mimo spádovou oblast řazené dle věku (od nejstaršího po nejmladší) v případě
     nenaplněné kapacity.


Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.


Naše MŠ je organizována pro děti od 3 let; o přijetí mladších dětí rozhoduje ředitelka školy
a jedná se vždy o přijetí se zkušební dobou.


Děti je možné přijímat pouze do výše schválené kapacity mateřské školy, která bude 74 dětí.
 

Pokud není kapacita naplněna do uvedeného počtu, je možné přihlašovat děti do MŠ na základě žádosti rodičů i v průběhu školního roku.

             

O výsledcích zápisu budou rodiče informováni písemně v zákonné lhůtě. Výsledek zápisu
bude zveřejněn na školním webu, úřední desce obecního úřadu a vyvěšen na vrátkách MŠ.
Jména dětí budou nahrazena přidělenými kódy.


Ve Staré Huti 9. 3. 2022  
 
______________________________
    PaedDr. Zdeňka Halenkovská
     ředitelka ZŠ a MŠ Stará Huť           

                                                                                                                          

Mateřská škola

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 8. 12. 2022
zataženo 4 °C 0 °C
pátek 9. 12. déšť se sněhem 3/0 °C
sobota 10. 12. mírné sněžení 0/-4 °C
neděle 11. 12. sněžení -4/-7 °C

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Kde nás najdete?