Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Kritéria k zápisu do šk.

                                                                                                                         

 Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram
MŠ se sídlem Karla Čapka 138, Stará Huť, 262 02
 telefon: 775 682 584, e-mail: msstarahut@seznam.cz

Č.j. ZŠMŠ 7 /2021                                                                       Ve Staré Huti dne 5. 3. 2021


Kritéria pro přijímání dětí  k předškolnímu vzdělávání do MŠ pro školní rok 2021/2022

 

PaedDr. Zdeňka Halenkovská pověřena řízením ZŠ a MŠ Stará Huť, okres Příbram stanovila kritéria, podle kterých budeme postupovat při rozhodování na základě stanovení § 34 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí kapacitu maximálního možného počtu dětí v mateřské škole.


Děti budou přijímány do MŠ na základě těchto kritérií:


1.  přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,

 

2.  děti s trvalým bydlištěm v obci Stará Huť,

 

3.  věk dětí (starší mají přednost před mladšími),

 

4. děti mimo spádovou oblast řazené dle věku (od nejstaršího po nejmladší) v případě
     nenaplněné kapacity.


Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost
se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.


Naše MŠ je organizována pro děti od 3 let; o přijetí mladších dětí rozhoduje ředitelka školy
a jedná se vždy o přijetí se zkušební dobou.


Děti je možné přijímat pouze do výše schválené kapacity mateřské školy, která bude 72 dětí.


Pokud není kapacita naplněna do uvedeného počtu, je možné přihlašovat děti do MŠ na 
základě žádosti rodičů i v průběhu školního roku.

                      

O výsledcích zápisu budou rodiče informováni písemně v zákonné lhůtě. Výsledek zápisu bude zveřejněn na školním webu a vyvěšen na dveřích MŠ. Jména dětí budou nahrazena přidělenými kódy.


Ve Staré Huti 5. 3. 2021                                        _________________________________
                                                                                     PaedDr. Zdeňka Halenkovská
                                                                                pověřena řízením ZŠ a MŠ Stará Huť              

Mateřská škola

Aktuální počasí

dnes, úterý 25. 1. 2022
jasno 5 °C 0 °C
středa 26. 1. zataženo 4/1 °C
čtvrtek 27. 1. mírné sněžení 4/1 °C
pátek 28. 1. mírné sněžení 4/1 °C

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Kde nás najdete?