Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Certifikáty

Projekt ZŠ Stará Huť - ICT a vybavení sborovny.pdf (72 kB)

Projekt ZŠ STARÁ HUŤ - ICT A VYBAVENÍ SBOROVNY je spolufinancován Evropskou unií. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Brdy-Vltava.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

Textový editor

Poděkování

Recyklohraní sneb Ukliďme si svět

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

 

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY

 

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
      

NextGenerationEU[1]

 

 MSMT[1] MINI NPO[1]       MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Certifikát aktivní škola

 

Certifikát enviromentálního vyúčtování

 

Poděkování

Základní škola

Platební portál

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Projekty a certifikáty

  • Digitalizujeme školu
    Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1 
    Inovace ve vzdělávání 
    v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Publicita Distanční výuka

Publicita Prevence digitální propasti

Publicita Digitální učební pomůcky

Český den proti rakovině 2023

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?