Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019-2020

 

Ve dnech 15. a 16. 4. 2019 vždy od 14 do 17 hod. se uskuteční na naší škole zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/20.

  • Rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákon. zástupce s sebou.
  • Orientační posouzení školní připravenosti dítěte bude probíhat hravou formou.

Letos s příběhem "Medvídek PÚ"

  • Každé dítě si příběhem "projde" za cca 15 - 20 min.

Při rozhodování o přijetí dítěte budeme přihlížet:

  • Ke školní zralosti dítěte
  • K faktu, zda dítě bylo přijato ke vzdělávání na naší škole ve škol. roce 2018/19 a ředitelka školy poté rozhodla o odkladu školní docházky o jeden rok na základě žádosti zákon. zástupců

 

Jak můžete pomoci svým dětem.

Informace o možnostech podpory přípravy na školní docházku.

 

Pro školní rok 2019/20 budeme otevírat jednu I. třídu (max. 24 žáků).

Rozhodnutí o přijetí (každé dítě bude mít pro tyto účely přidělen u zápisu registrační kód) bude zveřejněno na web. stránkách školy a ve venkovní vitríně u vchodu do ZŠ nejpozději do 30. 4. 2019.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zákon. zástupci dítěte v písemné formě nebo prostřednictvím datové schránky taktéž nejpozději do 30. 4. 2019. 

Konkrétní čas, kdy k zápisu přijdete, si můžete vybrat a "rezervovat" v MŠ Stará Huť u pí uč. Jiráňové nebo na telef. č. 318 522 266.

Kde nás najdete?