Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Družina

Provoz ŠD

Provoz ŠD - od 6:30 do 17:00 

 

 

 • Ve školním roce 2023/2024 má školní družina tři oddělení.
 • Celková kapacita ŠD je 75 žáků.
 • Počet žáků v oddělení se postupně zapisuje od 1. roč. do naplnění kapacity (viz. Vnitřní řád školní družiny při ZŠ Stará Huť).

Vychovatelky ŠD

1. oddělení - žáci 1. ročníku (vychovatelka Klára Sudová)

2. oddělení - žáci 2. ročníku (vychovatelka Hana Dědourková)

3. oddělení - žáci 3. ročníku (vedoucí vychovatelka Jana Bartoňová)

žáci 4. roč. a 5. roč. do naplnění kapacity

Klára Sudová          -    1. oddělení 

Hana Dědourková  -    2. oddělení 

Jana Bartoňová       -    3. oddělení

Mobilní telefon ŠD:      605 499 182
 

Úhrada za ŠD

1. platba: 5 x 200 Kč = 1000 Kč zaplatit do 30.9.2022

2. platba: 5 x 200 Kč = 1000 Kč zaplatit do 28.2.2023

 • Platbu uhraďte převodem na účet ZŠ - 524759309/0800 s přiděleným VS
  (info u vychovatelek ŠD).
 • Nebude-li úhrada za ŠD zaplacena v uvedeném termínu, může být žák ze ŠD vyloučen.
 • Všechna oddělení ŠD i ranní ŠD fungují v budově ZŠ.

Družina

Platební portál

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Projekty a certifikáty

 • Digitalizujeme školu
  Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1 
  Inovace ve vzdělávání 
  v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Publicita Distanční výuka

Publicita Prevence digitální propasti

Publicita Digitální učební pomůcky

Český den proti rakovině 2023

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?