Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Družina

Provoz ŠD

Provoz ŠD - od 6:30 do 17:00 

 

 

  • Školní družina má ve školním roce 2022/2023    3 oddělení
  • Celková kapacita ŠD je 75 žáků
  • Počet žáků v oddělení se postupně zapisuje od 1. roč. do naplnění kapacity (viz Vnitřní řád školní družiny při ZŠ Stará Huť).

Vychovatelky ŠD

1. odd. - žáci 1. ročníku

2. odd. - žáci 2. ročníku

3. odd. - žáci 3. ročníku

žáci 4. roč. a 5. roč. do naplnění kapacity

Hana Dědourková  -    1. oddělení 

Jana Bartoňová       -   2. oddělení

Klára Sudová          -    3. oddělení 

Marta Hejzlarová    -    3. oddělení

Mobilní telefon ŠD 605 499 182
 

Úhrada za ŠD

1. platba: 5 x 200 Kč = 1000 Kč zaplatit do 30.9.2022

2. platba: 5 x 200 Kč = 1000 Kč zaplatit do 28.2.2023

  • Platbu uhraďte převodem na účet ZŠ - 524759309/0800 s přiděleným VS (info u vychovatelek ŠD).
  • Nebude-li úhrada za ŠD zaplacena v uvedeném termínu, může být žák ze ŠD vyloučen.
  • Všechna oddělení ŠD i ranní ŠD fungují v budově ZŠ.

Družina

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Certifikáty

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?