Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Základní škola a Mateřská škola Stará Huť

Oznámení o vydaném rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025

                           Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram
                                IČ: 75030101, tel: 382 490501, e-mail: zssh@email.cz
                                                 U Školy 149, Stará Huť, 262 02               

                                    Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Stará Huť, okres Příbram,
                                                    konaný ve dnech 10. 4. - 11. 4. 2024

Oznámení o vydaném rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, dle ustanovení § 183,
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění:

                                                     OZNÁMENÍ  O VYDANÉM ROZHODNUTÍ

 

Registrační číslo

Výsledek správního řízení

1.

ZŠ 24/25 - 1

Odklad povinné školní docházky

2.

ZŠ 24/25–2

Odklad povinné školní docházky

3.

ZŠ 24/25–3

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

4.

ZŠ 24/25 - 4

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

5.

ZŠ 23/24 –5

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

6.

ZŠ 24/25–6

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

7.

ZŠ 24/25–7

Nepřijat/a  k  základnímu  vzdělávání

8.

ZŠ 24/25–8

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

9.

ZŠ 24/25–9

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

10.

ZŠ 24/25–10

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

11.

ZŠ 24/25–11

Odklad povinné školní docházky

12.

ZŠ 24/25–12

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

13.

ZŠ 24/25–13

Odklad povinné školní docházky

14.

ZŠ 24/25–14

Odklad povinné školní docházky

15.

ZŠ 24/25–15

Odklad povinné školní docházky

16.

ZŠ 24/25–16

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

17.

ZŠ 24/25–17

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

18.

ZŠ 24/25–18

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

19.

ZŠ 24/25–19

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

20.

ZŠ 24/25–20

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

21.

ZŠ 24/25–21

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

22.

ZŠ 24/25–22

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

23.

ZŠ 24/25–23

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

24.

ZŠ 24/25–24

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

25.

ZŠ 24/25– 25

Nepřijat/a  k  základnímu  vzdělávání

26.

ZŠ 24/25 – 26

Nepřijat/a  k  základnímu  vzdělávání

27.

ZŠ 24/25 -  27

Nepřijat/a  k  základnímu  vzdělávání

28.

ZŠ 24/25 – 28

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

29.

ZŠ 24/25 – 29

Nepřijat/a  k  základnímu  vzdělávání

30.

ZŠ 24/25 – 30

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

31.

ZŠ 24/25 – 31

Nepřijat/a  k  základnímu  vzdělávání

32.

ZŠ 24/25 – 32

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

33.

ZŠ 24/25 - 33

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

34.

ZŠ 24/25 – 34

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

35.

ZŠ 24/25 – 35

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

36.

ZŠ 24/25 - 36

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání


Poučení:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání,
oznamuje škola zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným
registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, a to
na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím
dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.
V případě žádosti zákonného zástupce vydá škola písemné vyhotovení
rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

PaedDr. Zdeňka Halenkovská
ředitelka ZŠ a MŠ

Ve Staré Huti dne 29. 4. 2024

Projekt My se školy nebojíme pro přijaté děti do 1. ročníku ZŠ Stará Huť ve školním roce 2024/2025

Projekt se uskuteční: 30. 4., 7. 5., 14. 5., 21. 5. a 28. 5. na ZŠ Stará Huť od 13,30 do 14,15 hod.
bez přítomnosti rodičů. 

Pedagogové školy připraví pro předškoláky zajímavý program hravou zážitkovou formou. 

Děti se seznámí s prostředím školy, školní výukou, pedagogy a svými budoucími spolužáky.

Těšíme se na setkání.
 

Platební portál

Vážení rodiče,

v rámci této aplikace budete mít možnost uhradit poplatky za školní akce
(platba za školní družinu, zájmové kroužky, exkurze, výlety, školy v přírodě, platby za pracovní sešity atp). 

Usnadníme si tak složité předávání hotovostní platby.

Dojde k přehledné evidenci uhrazených finančních prostředků.

Úhrada školních akcí probíhá na odkazu této stránky v levé horní části nad virtuální prohlídkou školy.

Platební portál

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Projekty a certifikáty

  • Digitalizujeme školu
    Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1 
    Inovace ve vzdělávání 
    v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Publicita Distanční výuka

Publicita Prevence digitální propasti

Publicita Digitální učební pomůcky

Český den proti rakovině 2023

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?