Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Denní rozvrh

od

do

            Vnitřní režim školy daný základním denním režimem
                            (vždy přizpůsobený potřebám dětí)

6:30

 7:00

Scházení dětí ve třídě Liščat, volné hry a činnosti dle volby dětí.

7:00

 8:00

Scházení dětí ve všech třídách, ranní rituály, činnosti vztahující se k tématu nebo podle volby dětí, úklid hraček a pomůcek.

8:00

 8:30

Ranní kruh, seznámení s průběhem dne, tělovýchovné nebo hudebně pohybové aktivity anebo logopedická chvilka, individuální práce.

8:30

 8:45

Hygiena, dopolední svačina.

8:45

 9:10

Programově řízené činnosti, realizace individuálních přístupů.

9:10

11:20

Příprava na pobyt venku, pobyt venku (spontánní hry a programově řízené činnosti). Při nepřízni počasí probíhají hry a řízené činnosti ve třídě.

11:20

11:50

Příprava na oběd, oběd.

11:50

12:15

Hygiena, příprava na odpočinek, vyzvedávání odcházejících dětí po obědě.

12:15

14:00

Četba pohádky nebo dětských příběhů k tématu týdne, poslech relaxační hudby, individuální odpočinek, nabídka her a činností dětem, které nespí.

14:00

14:15

Hygiena, odpolední svačina.

14:15

14:30

Odpolední zábavné činnosti, spontánní hry. Dokončování činností
z dopoledne v kmenových třídách.

14:30

17:00

Přesun dětí do třídy Liščat. Odpolední zábavné činnosti, spontánní aktivity, dokončování činností z dopoledne, individuální práce, V případě příznivého počasí mohou činnosti probíhat na zahradě MŠ.
Rozchod dětí domů.

 • Denní režim pro povinné předškolní vzdělávání probíhá od 8,00 do 12,00 hodin.
 • Informace o době online synchronního vzdělávání v době vzdělávání distančním způsobem
  obdrží zákonní zástupci dětí s povinností předškolního vzdělávání s dostatečným předstihem.
   
 • Denní program v každé třídě je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny
  či aktuálně změněné potřeby dětí.
 • Mateřská škola spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti
  ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ.
 • Důležité je pro nás v MŠ rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou
  přirozené výchovy. Zabezpečit uspokojování přirozených potřeb dětí.
  Položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností,
  potřeb a zájmu.
 • Nedílnou součástí života mateřské školy jsou tradiční akce, které škole dodávají
  charakteristické rysy (oslavy narozenin, divadelní představení v MŠ, besedy,
  plavecký výcvik předškolních dětí, návštěva místní a dobříšské knihovny,
  vystoupení pro seniory, zábavně naučné programy integrovaných bloků,
  spolupráce s památníkem Karla Čapka ve Strži, Dýňová slavnost, návštěva výlovu
  huťského a stržského rybníka, Drakiáda, Mikulášská nadílka, pečení vánočního
  cukroví, vánoční besídka, zpívání u vánočního stromečku, vynášení Morany, karneval,
  masopustní průvod obcí, jarní olympiáda, grafomotorický kurz pro předškoláky,
  spolupráce předškoláků se žáky 1. ročníku ZŠ před zápisem do 1. třídy, velikonoční tradice,
  návštěva policie v MŠ, lesní pedagogika, oslava dne Země, Čarodějnický rej, návštěva
  předškolních dětí základní školy formou projektu My se školy nebojíme, oslava MDD,
  rozloučení s předškoláky, spaní předškoláků ve školce).
 • Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na 
  informativních nástěnkách před vstupem do šatny, na webových stránkách školy 
  i slovně učitelkami MŠ.

Mateřská škola

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Platební portál

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Projekty a certifikáty

 • Digitalizujeme školu
  Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1 
  Inovace ve vzdělávání 
  v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Publicita Distanční výuka

Publicita Prevence digitální propasti

Publicita Digitální učební pomůcky

Český den proti rakovině 2023

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?