Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Organizace školního roku

2023/2024


Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Ředitelka školy vyhlásila ředitelské volno ve středu 27. září a v pátek 29. září 2023.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024.  Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
 

Od 25. 12. 2023 do 2. 1. 2024 MŠ uzavřena.
 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny jsou v termínu od 4. března do 10. března 2024

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Ředitelka školy vyhlásila ředitelské volno ve čtvrtek 9. května a v pátek 10. května 2024.

Ředitelka školy vyhlásila ředitelské volno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny trvají od 29. června do 1. září 2024.

Od 1. 7. 2024 do 16. 8. 2024 MŠ uzavřena. 


Letní provoz bude zahájen od 19. 8. 2024.
 

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.
 

Informace pro zákonné zástupce dětí s povinností předškolního vzdělávání:
ve dnech vyhlášeného ředitelského volna ředitelkou školy a stanovených prázdnin MŠMT nemusí zákonní zástupci omlouvat své děti do omluvných listů. 
 

ZÁŘÍ 2023
- Seznamování se s kamarády a s prostředím školky
- Třídní schůzka třídy Žabek proběhne dne 6. 9. 2023 od 16,00 hod. ve třídě Žabek
- Divadlo Múza s pohádkou "O pejskovi a kočičce" navštíví školku dne 11. 9. 2023 od 9,00 hod.
- Třídní schůzka třídy Liščat proběhne 13. 9. 2023 od 16,00 hod. ve třídě Liščat
- Třídní schůzka třídy  Myšek proběhne dne 14. 9. 2023 od 16,00 hod. ve třídě Myšek
- Planetárium ve školce se uskuteční dne 21. 9.  2023 na téma Tajuplný les od 9,00 hod.
- Činnosti a aktivity dle týdenních třídních plánů
- Rozmanitá vzdělávací nabídka dle podtémat tříd
 

ŘÍJEN 2023
- Třída Žabek navštíví dne 3. 10. huťskou knihovnu od 9,15 hodin
- V MŠ proběhne program Lesní pedagogiky pod vedením pana myslivce od 9,00 hodin,
   prosíme o donesení kaštanů pro zvířátka
- Pro zájemce se uskuteční Měření zraku v MŠ od 10, 30 hodin, cena 200 Kč
- Navštívíme příbramské divadlo s představením Pohádky do kapsy, odjezd smluvním busem
   v 8,45, cena 70 Kč, vyzvedávání po obědě proběhne od 12,50 do 13,10
- Ve třídách proběhne oslava Halloweenu dne 25. 10.
- Pro zájemce se 30. 10. uskuteční focení jednotlivců s vánoční tematikou, cena 350 Kč
- Pestré tematické činnosti 
 

Listopad 2023
15. 11. divadlo PUK ve školce s Ptačí pohádkou od 9,00 h.
16. 11. výlov huťského rybníka, odchod z MŠ v 8,30 h.
22. 11. canisterapie (pejsci) ve školce od 9,00 h.
Nepravidelné využívání tělocvičny ZŠ
Út Myšky  9,00 - 11,00
St Liščata 9,30 - 10,30
Čt Žabky 10,00 - 11,00

Prosinec 2023
Návštěva hornického domečku v Příbrami
4. 12. Žabky - odjezd v 8,00, příjezd ve 12,45; poté proběhne oběd, vyzvedávání dětí po obědě 
                       proběhne v čase od 13,20 do 13,30
5. 12. Myšky - odjezd v 10,15, příjezd ve 12,30; poté proběhne oběd, vyzvedávání dětí po obědě 
                       proběhne v čase od 13,10 do 13,20
6. 12. Lišky -  odjezd v 8,15, příjezd v 10,30, oběd proběhne v předpokládaném čase, 
                       vyzvedávání po obědě proběhne od 12,50 do 13,10

Vánoční posezení a tvoření s rodiči a dětmi ve třídách
12. 12. Žabky od 16,00
13. 12. Lišky od 15,30
20. 12. Myšky od 16,00

21. 12. Ježíšek ve školce v rámci dopoledních činností

Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin od 25. 12. 2023 do 2. 1. 2024.
Uvidíme se v novém roce 2024 ve středu 3. 1. 2024.

Leden 2024
8. 1.    začátek Masopustu
-        tradiční činnosti a aktivity organizované ve třídách během dopoledních bloků,
22. 1. divadlo Romaneto v MŠ od 9,00 hod. s pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Průběžné krmení zvěře v lese během dopoledního pobytu venku.
Dle počasí aktivní využití zahrady MŠ nebo TV ZŠ.
 

Únor 2024
- Karneval ve třídách v rámci dopoledních činností dne 7. 2. 
   
Děti si přinesou kostýmy z domova.
   Prosíme rodiče, aby zajistili převlečení dětí do kostýmu při ranním příchodu do školky.
   Děti čeká ve své třídě zábavný program s mnoha soutěžemi.
- Masopustní průvod dětí MŠ procházející obcí dne 9. 2. v rámci dopoledního pobytu venku.
   Během výtvarných a pracovních činností si děti ve školce vyrobí čepice, škrabošky a další
   doplňky.
- Plavecký výcvik pro předškolní děti 12. 2., 19. 2. a 26. 2. v  Aquaparku Příbram
   Odjezd do Příbrami v 8,00 h. společně s 1. roč., 2. roč. a 3. roč. ZŠ.
   Příjezd do Staré Hutě cca v 11,30 hod.
   Vyzvedávání dětí po obědě bude probíhat od 12,10 do 12,20 hod. 
   S sebou: batůžek, plavky, igelit na mokré plavky, osuška, hřeben, děvčata koupací čepici
   a gumičku do vlásků.
   Cena za dopravu se bude hradit vždy po obdržení faktury (rozpočítá se mezi všechny děti
   a žáky). Cena za plavecký kurz činí 800,- Kč.
- divadlo Akordeon Nocturno ve školce dopoledne dne 14. 2.  „Seznámení s hudeb. nástroji“
   Bude hrazeno z vybraných financí na akce.
- využívání tělocvičny ZŠ dle harmonogramu tříd
 

Březen 2024
- Plavecký výcvik pro předškolní děti 11. 3., 18. 3. a 25. 3. v  Aquaparku Příbram
- fotografování na ročenku dle zájmu dne 21. 3. dopoledne, cena 400,- Kč
- využívání tělocvičny ZŠ dle harmonogramu tříd
- vycházky do přírody, krmení zvěře v lese v rámci dopoledního pobytu venku
- příprava předškolních dětí k zápisu do 1. třídy
- Měsíc knihy - má oblíbená knížka
 

Duben 2024
Návštěva dobříšské knihovny
- Liščata - 3. 4. od 10,00 do 11,40 hodin s programem „Knihomrně“, 
  pro vyzvedávání dětí po obědě je vyhrazen čas od 12,50 do 13,00 hodin, poté až od 14,30
- Žabky - 4. 4. od 10,00 do 11,40 hodin s programem „S detektivem v knihovně“,
   pro vyzvedávání dětí po obědě je vyhrazen čas od 12,50 do 13,00 hodin, poté až od 14,30 
- Myšky dne 17. 4. od 10,00 do 11,40 hodin s programem "Jaro",
   pro vyzvedávání dětí po obědě je vyhrazen čas od 12,50 do 13,00 hodin, poté až od 14,30

Návštěva 3. třídy na ZŠ s představením místní pověsti v rámci dopoledních činností
- Myšky dne 3. 4. od 9,00 hodin
- Žabky dne 5. 4. od 9,00 hodin

Plavecký výcvik pro předškolní děti 8. 4., 15. 4. a 22. 4. v  Aquaparku Příbram

Výlet do skanzenu Vysoký Chlumec dne 24. 4.
- odjezd v 7,30 smluvním autobusem, příjezd ve 13,00 hodin, vstupné 50,- Kč + doprava
   (bude hrazeno z financí na akce)
   Příchod do školky nejpozději do 7,20 hodin.
   Vyzvedávání dětí ze školky od 14,30 hodin.

Využívání tělocvičny ZŠ dle harmonogramu tříd

Hasiči ve školce v rámci dopoledních činností dne 26. 4. 

Rej čarodějnic s kostýmy v rámci dopoledních činností ve školce dle tříd - 30. 4.

Připomenutí termínu zápisu do 1. ročníku do ZŠ Stará Huť
ve dnech 10. 4. a 11. 4. od 14,00 do 17,00 hodin.

Milí předškoláci, přejeme Vám hezké zážitky a mnoho úspěchů
při zápisu. Ať se Vám vše velmi dobře podaří a ve škole se Vám líbí.

Květen 2024
- Projekt My se školy nebojíme pro přijaté děti do 1. ročníku ZŠ Stará Huť od 13,30 do 14,15
   7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5.
- fotografování tříd dne 13. 5. od 9,00
- během hezkého počasí zvýšený pobyt venku (řízené i volné činnosti)
- divadlo ve školce Knihadýlko dne 14. 5. od 9,00
- Myšky ve školce v přírodě od 21. 5. do 24. 5.
- oslava Dne dětí v rámci tříd dne 30. 5. 
 

Červen 2024
- Žabky ve školce v přírodě od 4. 6. do 7. 6.
- divadelní vystoupení 1. ZŠ Dobříš v KD Dobříš pro třídu Myšek a třídu Liščat dne 5. 6., 
   odjezd linkovým autobusem v 9,29, vyzvedávání po obědě od 13,00 do 13,15
- Pasování předškoláčků na školáky dne 11. 6. od 16,30 na dolní zahradě MŠ
- Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků dne 13. 6. od 15,30 na ZŠ v učebně 5. roč.
- divadelní vystoupení 1. ZŠ Dobříš v KD Dobříš pro třídu Žabek dne 20. 6., odjezd linkovým
   autobusem v 9,29, vyzvedávání po obědě od 13,00 do 13,15
- Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ dne 20. 6. od 16,00 v MŠ
   ve třídě Žabek
- Spaní Myšek ve školce dne 26. 6. od 18,00
- během hezkého počasí zvýšený pobyt venku (řízené i volné činnosti)

Vážení rodiče a milé děti,
přejeme Vám krásné a slunečné prázdniny.


Změna plánu akcí vyhrazena podle aktuální situace ve třídách a podle počasí.
Plán akcí bude průběžně doplňován dle aktuálních nabídek v souladu se ŠVP PV. 

Mateřská škola

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Platební portál

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Projekty a certifikáty

  • Digitalizujeme školu
    Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1 
    Inovace ve vzdělávání 
    v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Publicita Distanční výuka

Publicita Prevence digitální propasti

Publicita Digitální učební pomůcky

Český den proti rakovině 2023

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?