Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Praktické informace pro rodiče

Ředitelka ZŠ a MŠ Stará Huť, okres Příbram

 • PaedDr. Halenkovská Zdeňka 

Zaměstnanci MŠ

 • Topinková Monika, Mgr. - zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ, učitelka třídy Pastelek
 • Stašová Veronika, Bc. - učitelka třídy Pastelek
 • Ludačková Olga, Bc. - učitelka třídy Pastelek
 • Bílková Hana - asistentka pedagoga třídy Pastelek
 • Maříková Veronika, Bc. - učitelka třídy Sluníček
 • Šináglová Gabriela - učitelka třídy Sluníček
 • Lincová Michaela - učitelka třídy Srdíček
 • Vohralíková Vladimíra - učitelka třídy Srdíček
 • Hartmanová Alena - hospodářská pracovnice
 • Cihelková Jaroslava - kuchařka
 • Štěpánková Jindřiška - kuchařka
 • Vlasáková Ivana - kuchařka
 • Horáková Tetjana - pomoc v kuchyni a na úklid
 • Zámečníková Ilona - školnice

Provoz školky

 • provozní doba MŠ je každý pracovní den od 6,30 do 17,00 hod.
 • příchod do MŠ je vymezen na dobu mezi 6,30 - 7,50 hod.,
 • v 7,50 se školka zamyká, rodiče předávají převlečené a přezuté děti učitelce
 • děti je možné vyzvednout po obědě, tj. mezi 11,50 hod - 12,15 hod. nebo po odpolední svačině,  tj. od 14,30 hod.
 • individuální příchod / odchod je možný po předchozí domluvě s učitelkou
 • děti mohou vyzvedávat pouze rodiče nebo osoby k tomuto účelu pověřené na evidenčním listu dítěte
 • pro děti předškolního věku se vztahuje povinnost nepřetržitě se vzdělávat po dobu 4 hodin (8,00 - 12,00 hod), viz. Školní řád
 • doporučujeme věnovat pozornost informacím na nástěnkách u vstupu do šaten tříd a na
  webových  stránkách, kde naleznete dokumenty MŠ, informace o aktuálních akcích, třídní týdenní plán, jídelníček, harmonogram dne, omezení provozu MŠ apod. 
 • konzultační hodiny vždy po předchozí domluvě na čísle 775 682 584, zástupkyně ředitelky pro ZŠ a MŠ Mgr. Monika Topinková

Základní výbava dítěte

 • přezutí do třídy (doporučujeme obuv s pevnou patou )
 • přezutí na ven (doporučujeme suché zipy nebo nazouvací)
 • pohodlné oblečení na pobyt ve školce 
 • náhradní oblečení pro případ nutnosti převlečení (tričko, kalhoty, legíny, kraťasy,ponožky a spodní prádlo do látkové tašky nebo do stahovacího pytlíku)
 • vhodné oblečení na ven (dle ročního období) + pláštěnka a holínky
 • pyžamo (výměna pyžama probíhá jedenkrát ýdně, a to každý pátek dostávají děti pyžamo domů na vyprání)
 • batůžek na vycházku, plastovou lahvičku na pití
 • předškolní děti batůžek na plavání, plavky, igelit na mokré plavky, ručník, lahvičku s pitím, děvčátka hřebínek a koupací čepici, svačíme v bufetu aquaparku, dle Vašeho uvážení lze dětem dát kapesné (10 Kč na menší sladkost po svačině) 
 • všechny věci řádně  označit

Omluva nepřítomnosti dítěte

 • předem plánovanou nepřítomnost dítěte v MŠ je třeba nahlásit učitelce
 • v případě onemocnění dítěte či nečekané absenci omlouvají rodiče děti 
  na tentýž den nejpozději do 7,50 hod, a to telefonicky na čísle 
 • v případě neomluvení do 8,00 hod, bude dítě evidováno do stavu ! 
 • na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, a to osobně nebo telefonicky

Omluva dítěte s povinností předškolního vzdělávání

 • v případě náhlé a neplánované nepřítomnosti dítěte je vhodné, aby zákonní zástupci omluvili nepřítomnost ještě tentýž den do 8,00 hod, osobně nebo telefonicky
 • na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne, osobně nebo telefonicky
 • o omluvě bude proveden zápis v "Omluvném listě dítěte", kde bude uvedeno datum a důvod nepřítomnosti dítěte, podpis rodiče
 • omluvný list dítěte není ke stažení, je uložený u třídní učitelky dítěte

Podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání při předem známe absenci

uvolnění dítěte z důvodu např. hory, dovolená, lázně probíhá na základě vyžádání Žádosti o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání k dostání u třídní učtitelky dítěte, a to vždy s dostatečným předstihem !

Zdravotní stav dítěte

 • rodiče předávají dítě do MŠ zdravé
 • v případě, že tomu tak dle třídní učitelky není (např. zpozoruje-li některý z níže uvedených příznaků), má právo s ohledem na zdravotní stav ostatních dětí odmítnout přijetí dítěte do školky, 
 • doporučujeme, aby dítě zůstalo v domácím prostředí v případě zpozorování některého z těchto příznaků: horečka, kašel, akutní rýma, červené oči; bolest ucha, v krku, při močení, v oblasti břicha; průjem nebo zvracení, zvětšené mízní uzliny, vyrážka; hnidy, vši či jiní parazité; výskyt infekčního onemocnění v rodině
 • vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, stejně jako vši, hnidy či jiní parazité, jsou rodiče povinni tuto skutečnost neprodleně ohlásit MŠ !
 • doporučujeme pravidelně dětem prohlížet vlasy !
 • při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další  zdravotní péče o dítě

Platby v MŠ

1. Úplata za předškolní vzdělávání

 • činí 400 Kč měsíčně., úhrada se provádí bezhotovostně na základě souhlasu s inkasem (proběhne v době kolem 5.dne následujícího měsíce), pí. Hartmanovou
 • děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, nebo mají 
  odloženou školní docházku, mají předškolní vzdělávání bezúplatné
 • rodiče, kterých se týká osvobození, popř. snížení úplaty, si podají v MŠ žádost na příslušném formuláři (viz web MŠ - Informace - ke stažení nebo u třídní učitelky)

2. Úplata za školní stravování

 • na 1 dítě a 1 den (tj. 2 svačiny a oběd) činí 35 Kč, pro děti starší šesti let (odložená školní docházka) činí 37 Kč, úhrada se provádí bezhotovostně na základě souhlasu s inkasem (proběhne v době kolem 5.dne následujícího měsíce), pí. Hartmanovou. Obě platby lze po dohodě provést například jednorázově na celý rok, případně pro jiný (např. tříměsíční) interval. 
 • Navýšení výše stravného od data 1. 2. 2021
  Vnitřní směrnice na určení výše úplaty za stravné 2020/2021 platná od 1. 2. 2021
  V důsledku zvýšení cen potravin dochází od data 1. února 2021 ke změně ve výši stravného,
  a to takto
  věková skupina strávníků 3 – 6 let: 39 Kč / dítě / den
  skupina strávníků s odkladem školní docházky: 41 Kč / dítě / den  

    Ve Staré Huti dne 28. 1. 2021                          PaedDr. Zdeňka Halenkovská pověřena řízením    

    Vnitřní směrnice navýšení stravy 2_2021.docx (139.02 kB)

Spolupráce s rodiči

Budeme rádi za jakékoli Vaše připomínky a náměty týkající se MŠ. K tomu jsou Vám rovněž k dispozici naše webové stránky - odkaz Prostor pro Vás.

Mateřská škola

Aktuální počasí

dnes, středa 22. 9. 2021
zataženo 14 °C 7 °C

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Kde nás najdete?