Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Praktické informace pro rodiče


Ředitelka ZŠ a MŠ Stará Huť, okres Příbram

 • PaedDr. Halenkovská Zdeňka 
   
 • Zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Stará Huť, okres Příbram

 • Mgr. Topinková Monika
   

Zaměstnanci MŠ

 • Topinková Monika, Mgr. - zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ, učitelka třídy Myšek
 • Stašová Veronika, Bc. - učitelka třídy Myšek
 • Ludačková Olga, Bc. - učitelka třídy Myšek
 • Bílková Hana - asistentka pedagoga třídy Myšek
 • Maříková Veronika, Bc. - učitelka třídy Žabek
 • Šináglová Gabriela - učitelka třídy Žabek
 • Jílková Kateřina, Mgr. - učitelka třídy Liščat
 • Juračková Jitka - učitelka třídy Liščat
 • Tošovská Jana - asistentka pedagoga třídy Liščat
 • Burmannová Hana - vedoucí ŠJ
 • Léblová Lucie - kuchařka
 • Táborová Noémi - kuchařka
 • Ouředníková Štěpánka - pomocná kuchařka
 • Horáková Tetjana - pomocná pracovnice
 • Zámečníková Ilona - školnice

Provoz školky

 • provozní doba MŠ je každý pracovní den od 6,30 do 17,00 hod.
 • příchod do MŠ je vymezen na dobu mezi 6,30 - 7,50 hod.
 • rodiče předávají převlečené a přezuté děti učitelce
 • v 7,50 se školka z bezpečnostních důvodů zamyká 
 • děti je možné vyzvednout po obědě, tj. mezi 11,50 hod - 12,15 hod. nebo po odpolední svačině,  tj. od 14,30 hod.
 • individuální příchod / odchod je možný po předchozí domluvě s učitelkou
 • děti mohou vyzvedávat pouze rodiče nebo osoby k tomuto účelu pověřené na evidenčním listu dítěte
 • pro děti předškolního věku se vztahuje povinnost nepřetržitě se vzdělávat po dobu 4 hodin (od 8,00 do 12,00 hod.), viz. Školní řád
 • doporučujeme věnovat pozornost informacím na nástěnkách u vstupu do šaten tříd a na
  webových  stránkách, kde naleznete dokumenty MŠ, informace o aktuálních akcích, třídní týdenní plán, jídelníček, harmonogram dne, omezení provozu MŠ apod. 
 • konzultační hodiny vždy po předchozí domluvě na čísle 775 682 584, zástupkyně ředitelky pro ZŠ a MŠ Mgr. Monika Topinková

Základní výbava dítěte

 • přezutí do třídy (doporučujeme obuv s pevnou patou )
 • přezutí na ven (doporučujeme suché zipy nebo nazouvací)
 • pohodlné oblečení na pobyt ve školce 
 • náhradní oblečení pro případ nutnosti převlečení (tričko, kalhoty, legíny, kraťasy, ponožky
  a spodní prádlo do látkové tašky nebo do stahovacího pytlíku)
 • vhodné oblečení na ven (dle ročního období) + pláštěnka a holínky
 • pyžamo (výměna pyžama probíhá jedenkrát týdně, a to každý pátek dostávají děti pyžamo domů na vyprání)
 • batůžek na vycházku, plastovou lahvičku na pití
 • předškolní děti batůžek na plavání, plavky, igelit na mokré plavky, ručník, lahvičku s pitím, děvčátka hřebínek a koupací čepici 
 • všechny věci řádně  označit

Omluva nepřítomnosti dítěte

 • předem plánovanou nepřítomnost dítěte v MŠ je třeba nahlásit učitelce
 • v případě onemocnění dítěte či nečekané absenci omlouvají rodiče děti 
  na tentýž den nejpozději do 7,50 hod, a to telefonicky na čísle 739 617 405
 • na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, a to osobně nebo telefonicky

Omluva dítěte s povinností předškolního vzdělávání

 • v případě náhlé a neplánované nepřítomnosti dítěte je třeba nahlásit učitelce nepřítomnost dítěte ještě tentýž den do 7,50 hod. telefonicky
 • na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne, osobně nebo telefonicky
 • o omluvě bude proveden zápis v "Omluvném listě dítěte", kde bude uveden datum 
  a důvod nepřítomnosti dítěte, podpis rodiče
 • omluvný list dítěte je k dispozici u učitelek

Podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání při předem známe absenci

 • uvolnění dítěte z důvodu pobytů např. hory, dovolená, lázně probíhá na základě vyžádání  
  Žádosti o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání, která je k dispozici u učitelek

Zdravotní stav dítěte

 • rodiče předávají dítě do MŠ zdravé
 • v případě, že tomu tak dle učitelek není (např. zpozoruje-li některý z níže uvedených příznaků), má právo s ohledem na zdravotní stav ostatních dětí odmítnout přijetí dítěte do školky 
 • doporučujeme, aby dítě zůstalo v domácím prostředí v případě zpozorování některého z těchto příznaků: horečka, kašel, akutní rýma, červené oči; bolest ucha, v krku, při močení, v oblasti břicha; průjem nebo zvracení, zvětšené mízní uzliny, vyrážka; hnidy, vši či jiní parazité; výskyt infekčního onemocnění v rodině
 • vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, stejně jako vši, hnidy či jiní parazité, jsou rodiče povinni tuto skutečnost neprodleně ohlásit MŠ
 • doporučujeme pravidelně dětem prohlížet vlasy,
 • při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další  zdravotní péče o dítě

Platby v MŠ

1. Úplata za předškolní vzdělávání

 • činí 500 Kč měsíčně, úhrada se provádí bezhotovostně na základě souhlasu s inkasem
  (p

  robíhá v době po 20. dni v předešlém měsíci)

  , v případě dotazů kontaktujte vedoucí ŠJ
 • děti, které chodí do posledního ročníku děti s odloženou školní docházkou, mají předškolní vzdělávání bezúplatné
 • rodiče, kterých se týká osvobození, popř. snížení úplaty, si podají v MŠ žádost na příslušném formuláři (viz web MŠ - Informace - ke stažení nebo u učitelek)

2. Úplata za školní stravování

 • na 1 dítě a 1 den (tj. 2 svačiny a oběd) činí pro děti od 3 let do 6 let 60 Kč
 • na 1 dítě a 1 den (tj. 2 svačiny a oběd) činí pro děti starší šesti let (odložená školní
  ocházka) 64 
 • úhrada se provádí bezhotovostně na základě souhlasu s inkasem (proběhne v době 

  po 20. dni v předešlém měsíci)

  , v případě dotazů kontaktujte paní Burmannovou.
  Budeme rádi za jakékoli Vaše připomínky a náměty týkající se MŠ.

Mateřská škola

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Platební portál

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Projekty a certifikáty

 • Digitalizujeme školu
  Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1 
  Inovace ve vzdělávání 
  v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Publicita Distanční výuka

Publicita Prevence digitální propasti

Publicita Digitální učební pomůcky

Český den proti rakovině 2023

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?