Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Týdenní třídní plány Žabek

                                              Týdenní třídní plány Žabky
                                              
Téma: ,,Ten dělá to a ten zas tohle“ 
                                             
IB:  Svět v pohybu
                                         Datum: 26. 2. - 1. 3. 2024, 9. týden

Prodloužení tématu do dalšího týdne

Dílčí vzdělávací cíle

 • děti blíže seznámit s profesemi dospělých
 • získat kladný vztah k práci, poznat její důležitost 
 • v globálním měřítku si uvědomit, že ne každý na světě má práci
 • děti se zážitkovou metodou seznámí s profesemi dospělých – využití mnoha demonstračních obrázků
 • napodobí pracovní pohyby dospělých
 • budou diskutovat o tématu práce a zaměstnanosti
 • práce s hádankou

Očekávané výstupy

 • umět vyjádřit pocity, dojmy a prožitky – projevit zájem o danou pohádku, sledovat
  pozorně a zachytit její hlavní myšlenku, posuzovat slyšené, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku
 • pozornost, soustředění a paměť
 • dorozumívání, vyjadřování pantomimou, odezírání
 • fyzický rozvoj, pohybová koordinace, svalová vytrvalost

Klíčové kompetence

 • získat elementární poznatky o světě lidí, především kultury s tradicemi a zvyky,
  které dítě obklopují, o jejich rozmanitostech a proměnách
 • pochopení prostorových pojmů: vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za, pod…
 • při poslechu pohádky klást otázky, hledat na ně odpovědi, všímat si drobností
  a zvláštností různých druhů povolání – díky poslechu o řemeslech a povolání
 • rozšiřovat slovní zásobu a aktivně ji používat k dokonalejší komunikaci s okolím

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: Jak Matěj hledal, až našel
písnička: Dělání, dělání, Pekař peče housky
na výběr: Kristýna  a Kája – Řemesla, K. a Kvido – Důležitá čísla, Doktor Zub, M.Růžičkova –
                 Popeláři, Hasiči, Sanitka, Řemesla
básnička: Šiju, šiju
PH: Hra na číšníka, Poznej povolání, Čím bych jednou chtěl být
Tv: relaxační cvičení s pomůckou, postojové standardy
Vv: jemná  motorika, dívky -  oblečení , chlapci – druh povolání
PL: zrakové vnímání

poznámka
pondělí: 3. lekce plaveckého výcviku
čtvrtek: tělocvična – dle momentální situace

celý týden přizpůsobený  předškolákům – příprava do prvních tříd, opakování naučeného
 

                                              Týdenní třídní plány Žabky
                                              
Téma: ,,Ten dělá to a ten zas tohle“ 
                                             
IB:  Svět v pohybu
                                         Datum: 19. 2. - 23. 2. 2024, 8. týden

Básnička (s pohybem) Šiju, šiju…

Šiju, šiju košilku,
ušiju ji za chvilku.

Pak ušiju kabátek,
Toníkovi na svátek.

Když to všechno zašívám,
k tomu já si zazpívám.

Dílčí vzdělávací cíle

 • děti blíže seznámit s profesemi dospělých - zážitkovou formou, využitím demonstračních 
  obrázků
 • získat kladný vztah k práci, poznat její důležitost
 • v globálním měřítku si uvědomit, že ne každý na světě má práci
 • napodobí pracovní pohyby dospělých
 • budou diskutovat o tématu práce a zaměstnanosti
 • práce s hádankou

Očekávané výstupy

 • umět vyjádřit pocity, dojmy a prožitky – projevit zájem o danou pohádku, sledovat
  ji pozorně a zachytit její hlavní myšlenku, posuzovat slyšené, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku
 • pozornost, soustředění a paměť
 • dorozumívání, vyjadřování pantomimou, odezírání
 • fyzický rozvoj, pohybová koordinace, svalová vytrvalost

Klíčové kompetence

 • získat elementární poznatky o světě lidí, především kultury s tradicemi a zvyky,
  které dítě obklopují, o jejich rozmanitostech a proměnách
 • pochopení prostorových pojmů: vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za, pod…
 • při poslechu pohádky klást otázky, hledat na ně odpovědi, všímat si drobností
  a zvláštností různých druhů povolání
 • díky poslechu o řemeslech a povolání, rozšiřujeme svou slovní zásobu a aktivně ji používáme k dokonalejší komunikaci s okolím

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: Jak Matěj hledal, až našel- rozbor pohádky, str. 62, Zima

písnička: Dělání, dělání, Pekař peče housky

na výběr: Kristýna  a Kája – Řemesla, K. a Kvido – Důležitá čísla, Doktor Zub,
                 M.Růžičkova – Popeláři, Hasiči, Sanitka, Řemesla

básnička: Šiju, šiju

PH: Hra na číšníka, Poznej povolání, Čím bych jednou chtěl být

Tv: relaxační cvičení s pomůckou, postojové standardy

Vv: rozvoj jemné motoriky, dívky -  oblečení , chlapci – druh povolání

Kuchyňka: podle času a situace pečení pizzy

PL: rozvoj zrakového vnímání


poznámka

pondělí: 2. lekce plaveckého výcviku pro předškolní děti, poučení o BOZ

čtvrtek:   návštěva tělocvičny – dle momentální situace

kuchyňka: dle časových možností

 

                                              Týdenní třídní plány Žabky
                                              
Téma: ,,Co nasypat do krmítka“ 
                                             
IB:  Svět v pohybu
                                         Datum: 12. 2. - 16. 2. 2024, 7. týden

CO NASYPAT DO KRMITKA 12.-16.2.2.24.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.93 MB

 

                                              Týdenní třídní plány Žabky
                                              
Téma: ,,Masopustní veselí v Žabkách“ 
                                             
IB:  Svět v pohybu
                                         Datum: 5. 2. - 9. 2. 2024, 6. týden

Básnička (s pohybem): Karneval

Karneval, karneval,
děti mají dneska bál.
Karneval, karneval,
račte všechny masky dál.
Budeme dnes tancovat,
bavit se a hodovat.
Račte dál, račte dál,
je tu přece karneval.

Dílčí vzdělávací cíle

Tématem tohoto týdne je : seznámit děti s lidovými tradicemi v období masopustu

- povídání s demonstračním materiálem v komunitním kruhu = podpora rozvoje řečových
   schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění )
   i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

- děti si získáním nových informací a předváděním některých z nich do praktické podoby
   vytváří základy pro práci s načerpanými informacemi

- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání


Očekávané výstupy

- umět vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

- projevit zájem o danou pohádku, sledovat pozorně a zachytit její hlavní myšlenku,
   posuzovat slyšené, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku

- upevňování orientace v prostoru

- rozvíjet slovní zásobu, slovy popsat svou masku

- udržet rovnováhu, zvládat překážky

 

Klíčové kompetence

- získat elementární poznatky o světě lidí, především kultury s tradicemi a zvyky,
   které dítě obklopují, o jejich rozmanitostech a proměnách

- orientovat se v prostředí, ve kterém dítě žije

- při poslechu pohádky klást otázky, hledat na ně odpovědi, všímat si drobností
   a zvláštností masek

– díky poslechu o maskách, zvycích a tradicích rozšiřovat slovní zásobu a aktivně
    ji používat k dokonalejší komunikaci s okolím

 

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: Karnevalová maska (rozbor pohádky)

písnička: To je zlaté posvícení, Masopust

básnička: Karneval

PH: Masopust, Medvědí honička

Tv: rovnováha, překážkové dráhy, relaxační cvičení – správné držení celého těla

Vv: výroba pomůcek na průvod masek (kytary, hlava koně )

Kuchyňka: koblížky

PL: doplň – přiřaď ( předložky nad, pod, před, za , v…)


poznámka

středa: karneval ve školce

čtvrtek – tělocvična – dle momentální situace

pátek - masopustní průvod obcí

 

                                              Týdenní třídní plány Žabky
                                              
Téma: ,,Únor bílý, pole sílí“ 
                                                 
IB:  Svět v pohybu
                                          Datum: 29. 1. - 2. 2. 2024, 5. týden

Zimní báseň

Zamrzly rybníky,
napadl sníh,
na kopci za domem je slyšet smích.
To děti sáňkují, spolu si hrají,
jiskřičky radosti v očičkách mají.

Pokračování v činnostech předešlých tematických celků 
– opakování naučeného,
– prohloubení znalostí dětí k danému tématu,
– individuální práce s předškoláky,
– pracovní listy, grafomotorika, aktivity pro rozvoj schopností a dovedností.

 

                                              Týdenní třídní plány Žabky
                                              
Téma: ,,Krtek chystá rukavice, mrazu bude čím dál více“ 
                                                 
IB:  Svět v pohybu
                                          Datum: 22. 1. - 26. 1. 2024, 4. týden

Básnička (s pohybem): Sněží

Roztrhla se peřina,
sněžit venku začíná.
V zimě mrzne, padá sníh,
hrajeme si v závějích.
Na krku nás hřeje šála,
tu nám máma zavázala.
Navlečeme rukavice,
fouká sněžná fujavice.

Dílčí vzdělávací cíle

Tématem tohoto týdne je : typické zimní počasí spojené s oblékáním:

 • upevňovat sebeobsluhu v oblékání, mít potřebu upraveného zevnějšku
 • poznat shodu, podobnost, rozdíl
 • seznámení s hlavními znaky zimního období, typickým počasím a oblékáním
 • vést k bezpečnosti (v dopravě, na zamrzlé vodní hladině, omrzliny…)
 • jak o svoje tělo musíme pečovat, hygiena
 • prohloubit znalost dětí o neznámé termíny jako je huňatý, heboučký…
 • podporovat vlastní vyprávění zážitků se zimními sporty, zimou jako takovou
 • použití obrazového materiálu
 • logopedický příběh – orofaciální cvičení
 • předmatematické činnosti

Očekávané výstupy

 • mít povědomí o vlastnostech a kvalitě věcí (barva, tvar, druh materiálů)
 • popisování částí oděvu při oblékání během dne
 • umět vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • upevňování orientace v prostoru

Klíčové kompetence

 • klást otázky a hledat na ně odpovědi
 • aktivně si všímat, co se kolem nás děje a proč, vyvozovat z toho následky, rozřešení vzniklých situací
 • samostatně vyjadřovat své myšlenky, slovně reagovat a vést smysluplný dialog,
  domlouvat se gesty i slovy
 • ověření znalostí samostatnou činností v prac. listech

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka:Pohádka o oblékání (rozbor pohádky)

písnička: Mráz a sníh( B. Viskupová), Oblékací (Kristýna a Kája), (Růžičková) Helma, bunda, boty, brýle, Dělej všechno, co máš rád, Kufr

básnička: Sněží, Zlobivé ponožky

PH: Židličky, Bačkorky, Rukavičko, rukavičko, kdo v tobě přebývá?

Tv: pohybové a rytmické cvičení s hudbou, stanoviště s náčiním i bez něho,
      zaměříme se na protahovací cviky a cviky na plosky nohou (senzomot. chodníček),
      hod na cíl ( míčem nebo sněhovou koulí), obratnost (při oblékání a svlékání),
      cvičení s ručníkem

Vv: výroba šály (barevné propojení, provlékání šňůrky)

Kuchyňka: pizza/šnečci

PL: doplňovačky, poznej své smysli, počty

pozn.:

pondělí -  divadlo ve školce - 9,00 hodin Romaneto (pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký)

čtvrtek - tělocvična - dle momentální situace

 

                                                Týdenní třídní plány Žabky
                                                 
Téma: ,,Zimní radovánky“ 
                                                   
IB:  Svět v pohybu
                                           Datum: 15. 1. - 19. 1. 2024, 3. týden

 

Zimní radovánky 15.1.-19.1.2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.68 MB

 

 

                                              Týdenní třídní plány Žabky
                                
Téma: ,,Lidské tělo - aneb ve zdravém těle zdravý duch“ 
                                                 
IB:  Svět v pohybu
                                     Datum: 8. 1. - 12. 1. 2024, 2. týden

Básnička (s pohybem)

Když já se vytáhnu, (stoupneme si na špičky)

až ke sluníčku dosáhnu. (natáhneme ruce ke sluníčku)

Když já se skrčím, (sedneme si do dřepu)

do výšky skočím. (vyskočíme)

Když já si lehnu, (lehneme si)

ani se nehnu. (ležíme bez pohybu)

Nemocný Petřík

Neposlechl mámu Petřík,
neoblékl si svůj svetřík.
Hlava bolí, je mu zima,
přemohla ho snadno rýma.
Teď tu leží celý den,
ven může až za týden.

   
     Díl
čí vzdělávací cíle

    Tématem tohoto týdne je lidské tělo

 • seznámit děti s vlastním tělem, jak vypadá a funguje, s vnitřními orgány
 • seznámení se svými smysly, péči o chrup
 • rozeznávat a poznávat různé chutě, tvary, materiály s využitím všech smyslů
 • jak o svoje tělo musíme pečovat, hygiena
 • prohloubit znalost dětí o neznámé termíny jako je předloktí, nárt, zápěstí, kotník
 • použití obrazového materiálu
 • seznámíme děti se zdravým životním stylem, k němuž patří POHYB
 • hovořit budeme o bezpečnosti a ochraně zdraví
 • logopedický příběh – orofaciální cvičení

   

  Očekávané výstupy

 • mít povědomí o způsobech ochrany zdraví a vědět, kde hledat pomoc
 • vnímat a porozumět lidskému tělu a jeho částem, názorné ukázky
 • umět vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • upevňování orientace v prostoru
   


  Klíčové kompetence

 • klást otázky a hledat na ně odpovědi
 • aktivně si všímat, co se kolem nás děje a proč, vyvozovat z toho následky, rozřešení vzniklých situací
 • samostatně vyjadřovat své myšlenky, slovně reagovat a vést smysluplný dialog,
  domlouvat se gesty i slovy
   


  Vzdělávací nabídka

 • úvodní pohádka: Tetka chřipka (rozbor pohádky)
 • písničky: Zdravé tělo (Kružíková); Pan doktor Zub (Karol a Kvido); Hlava, ramena ( Růžičková)
 • básničky: Cvičební, Nemocný Petřík
 • PH: Lékař řekl, Jak se tvářím, Vitamín honí Bacila
 • TV: pohybové a rytmické cvičení s hudbou, relaxace se cvičební pomůckou, vyjádření hudby pohybem
 • PL: doplňovačky, poznej své smysly, počty
 • Vv: moje tělo - orgány
 • Kuchyňka: zdrav= pečení

 • Pozn: čtvrtek – tělocvična – dle momentální situace

 

                                             Týdenní třídní plány Žabky
                                           
Téma: ,,Těšíme se na Ježíška“ 
                                                 
IB:  Vánoční čas
                                     Datum: 18. 12. - 22. 12. 2023, 51. týden

Těšíme se na Ježíška 18.-22.12..pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 4.76 MB

 

                                              Týdenní třídní plány Žabky
                                           
Téma: ,,Vůně vánočního cukroví“ 
                                                 
IB:  Vánoční čas
                                     Datum: 11. 12. - 15. 12. 2023, 50. týden

Básnička ANDÍLEK
Na bílém obláčku andílek maličký,
prstíčky rozsvítí sněhové hvězdičky.
Jednu nám posílá i s přáním od srdce,
ať s láskou prožijem letošní VÁNOCE.

Dílčí vzdělávací cíle

- zpěv českých koled – rozbor a jejich význam
- nastává adventní čas a momentálně i pečení cukroví, přípravy na Vánoce
- výtvarné činnosti zaměřené na vánoční výzdobu ve školce
- demonstrace obrázků s adventní a vánoční tématikou
- proč slavíme Vánoce, vánoční pranostiky
- pokračování v osvojení tradic a zvyků své země
- pokračování v navození vánoční a adventní atmosféry
- příprava na vánoční besídku vrcholí


Očekávané výstupy

- chápat hlavní pojmy týkající se adventního a vánočního času, přijmout tradici oslav,
  mít poznatky o zvycích a tradicích kraje
- vnímat a porozumět českým lidovým tradicím
- radostné prožívání předvánočního času
- umět vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
- osvojování elementárních poznatků a schopností důležitých pro navazování vztahů
  dítěte k druhým lidem


Klíčové kompetence

- klást otázky a hledat na ně odpovědi
- aktivně si všímat, co se kolem nás děje a proč
- samostatně vyjadřovat své myšlenky, slovně reagovat a vést smysluplný dialog
- domlouvat se gesty i slovy

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: Vánoční pohádka (rozbor pohádky)

písnička: vánoční písně a koledy (lidové), moderní české koledy

básnička: Andílek

PH: Na Popelku, Dáreček, Hvězdičky, Cukroví

Tv:  vánoční pohybové hry ( lokomoční pohybová činnost), správně napodobit pohyb
       předvedený učitelkou, správně reagovat na signál, pohotovost, postřeh

Vv:  vánoční přáníčko (lepení, stříhání, vlastní fantazie barev)

Kuchyňka: pečené vánočního cukroví

PL: početní, puzzle, dokreslení

pozn.:

čtvrtek – tělocvična – dle momentální situace

 

                                             Týdenní třídní plány Žabky
                                           
Téma: ,,Advent klepe na dveře“ 
                                                 
IB:  Vánoční čas
                                     Datum: 27. 11. - 1. 12. 2023, 48. týden

Mikulášská
Mikuláši, pojď jen blíž,
ať mě pěkně uslyšíš.
Celý rok jsem hodný byl,
ani trochu nezlobil,
nemusím se čerta bát,
ten si nechce hodné brát.
Anděla si pohladím,
to se může, to já vím.
Za rok, až zas přijde čas,
z okna vyhlížeti budu zas.

Dílčí vzdělávací cíle

 • seznamování s českými koledami a jejich nácvik
 • výtvarné činnosti zaměřené na zimní a vánoční výzdobu ve školce
 • demonstrace obrázků s adventní a vánoční tématikou
 • představivost a fantazie: mikulášské pranostiky
 • osvojení tradic a zvyků své země
 • navození vánoční a adventní atmosféry
 • příprava na nácvik k vánoční besídce

Očekávané výstupy

 • chápat hlavní pojmy týkající se adventního a vánočního času
 • vnímat a porozumět českým lidovým tradicím
 • zdokonalovat mluvní projev, vyjadřování a komunikativní dovednosti
 • umět vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • upevňovat praktické dovednosti

Klíčové kompetence

 • rozvíjet přiměřené sebevědomí dítěte, upevňovat jeho pocit bezpečí, jistoty a optimismu
 • přednášet verše se smyslem pro obsah, využití rýmu k lepšímu zapamatování, tématika Mikuláš
 • pohotově reagovat při zpěvu na předehru, mezihru a dohru, jednotné nasazení – písně s vánoční tématikou

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: Mikuláš, (rozbor pohádky)

písnička: 
vánoční písně a koledy (lidové), Mikuláš

básnička: Čertovská

PH: Kdo bude čertíkem, Čertíku, zahudrej

Tv: cvičení s ručníkem, zdokonalovat orientaci v prostoru, zařazování náročnějších zdravotních cviků (sed skrčmo skřižný, stoj bez pomoci rukou…), prohlubování prvků
do jógy

Vv: výroba vánoční výzdoby (lepení,střihání, malování temperou, vlastní fantazie)

Kuchyňka: pečené domácí vánoční výzdoby (dle časových možností)

PL: 
grafomotorická cvičení, doplňovačky

pozn.:
čtvrtek – tělocvična – dle momentální situace

 

                                           Týdenní třídní plány Žabky
                                           
Téma: ,,Společné tajemství“ 
                                                             
IB: Příroda usíná
                                     Datum: 20. 11. - 24. 11. 2023, 47. týden

,,Společné tajemství´´ 20.11.-24.11..pdf (2.54 MB)

 

                                                 Týdenní třídní plány Žabky
                                           
Téma: ,,S breberkami zatočíme“ 
                                                             
IB: Příroda usíná
                                     Datum: 6. 11. - 17. 11. 2023, 45. a 46 týden

S breberkami zatočíme 6.11.-17.11.2023.pdf (3.57 MB)

 

                                                   Týdenní třídní plán Žabky
                                     
Téma: ,,Dráček Papíráček poletuje si v podzimním počasí“ 
                                                             
IB: Příroda usíná
                                     Datum: 30. 10. - 3. 11. 2023, 44. týden

Báseň:
Dráček

Tam, kde modré mraky plavou,
létá dráček nad mou hlavou.
Letí, letí, letí
kolem našich dětí.
Dlouhý ocásek drak má,
ve větru s ním třepetá.

Snad se mu nic nestane
a v pořádku přistane.

Dílčí vzdělávací cíle

 • povídání o počasí, ročních obdobích a jejich charakteristických projevech
 • různé podoby počasí, koloběh vody, duha
 • analýzy aktuálního počasí
 • sporty a oblékání v jednotlivém počasí
 • demonstrace obrázků prvků počasí
 • představivost a fantazie: Dráček Papíráček

Očekávané výstupy

 • sledovat a vyprávět samostatně příběh, pohádku, co si z naučeného pamatuji,
  co se mi nejvíce a nejméně líbilo a proč
 • komunikace mezi dětmi samotnými, otázka/odpověď
 • umět charakterizovat změny v počasí, přírodě jako takové
 • provádět jednoduché i složitější pohyby podle vzoru učitelky za doprovodu básničky/písničky

Klíčové kompetence

 • rozvíjet všechny smysly
 • vědět, jak se mění počasí a příroda v průběhu roku
 • vědět, že čas se měří na hodiny, dny, týdny, měsíce, roky, znát funkci hodin
  (alespoň částečně)
 • komentovat změny v přírodě

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: Dráček Papíráček

písnička: Mráček pláče (V. Vičarová), Pyšný drak (hrou na tělo)

básnička: Dráček

Pohybové hry: Prší, Větrný král, Na mráčky

Tělovýchova: cvičení s ručníkem, plosky nohou

Výtvarná činnost: výroba deštníku (lepení,střihání, malování temperou)

Kuchyňka: zvířátko z toustového chleba (dle časových možností)

Pracovní listy: logochvilky, grafomotorická cvičení, najdi rozdíly

pozn.:
Po – focení s paní M. Bayovou
Čt  – tělocvična – dle momentální situace

     

                                            Týdenní třídní plán Žabky
                                          
Téma: ,,Strašidelné rejdění“ 
                                                  
IB: Příroda usíná
                                     Datum: 23. 10. - 27. 10. 2023, 43. týden

Strašidelné+rejdění+23.-27-10.2023.docx (1.72 MB)

 

                                               Týdenní třídní plán Žabky
                                          
Téma: ,,Lesní zvířátka na podzim“ 
                                                  
IB: Příroda usíná
                                     Datum: 16. 10. - 20. 10. 2023, 42. týden

Básně

Hádali se zajíci

Hádali se zajíci, kdo má hezčí čepici,

kdo má lepší botky, kdo dělá větší bobky.

Tohle hádání zaječí – kdo nemá rád,

ať zaječí: Jé, jé, jejejejeje.

Veverka čiperka

Do les dnes půjdeme, potichoučku budeme.

Rozhlédnem se do všech stran, stromy všechny kolem znám.

Borovice, smrček, jedle, šiška na mě spadla hnedle.

Shodila ji veverka, to je pěkná čiperka.

Dílčí vzdělávací cíle

- citlivý přístup k přírodě, chování v lese
- dokázat pojmenovat lesní zvěř, rozdíl domácí a lesní zvěř
- vědět, jak se chovají zvířata na podzim, jak žijí, čím se živí
- uspávání a příprava zvířátek na podzim
- znaky podzimu, upevnění barev a tvarů

Očekávané výstupy

- sledovat a vyprávět samostatně příběh, pohádku,
   co si z naučeného pamatuji, co se mi nejvíce a nejméně líbilo a proč
- komunikace mezi dětmi samotnými, otázka/odpověď

Klíčové kompetence

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí,
   experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
- učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

Vzdělávací nabídka

- úvodní pohádka: Ježek
- písnička: Sedí liška pod dubem
- pohádka O domečku, Chytil táta sojku
- básnička: Hádali se zajíci, Veverka čiperka
- pohybové hry: Medvěd, Cvičení mravenečků, Veverky houbařky
- tělovýchovná cvilka - cvičení zaměřené na koordinaci těla, balanční cvičení
- výtvarná činnost - výroba lesního zvířátka, tupování
- pracovní listy: matematická pregramotnost, stíny

Poznámka ke dni
Út - návštěva divadla v Příbrami, odjezd v 7,45 smluvním autobusem
Čt - tělocvična – dle momentální situace
___________________________________________________________________________________

                                             Téma: ,,Ovoce a zelenina“
                                                   
 IB:  Příroda usíná
                                           
Datum: 2. 10 – 6. 10. 2023, 40. týden
Básně:

Ovoce a zelenina

Ovoce a zelenina, to je zdraví, to je síla.
Kdo jí jablka, ředkvičky, bude zdravý celičký.

Švestka

Já jsem švestka tmavě modrá, do knedlíků bývám dobrá.
Do těsta mě zabalíte, v dlaních chvíli uválíte.
Připravte si rendlíky na švestkové knedlíky.

Dílčí vzdělávací cíle

 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • osvojení poznatků o těle a jeho zdraví

Očekávané výstupy

 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, zorganizovat hru
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí

Klíčové kompetence

 • aktivity, hry, tvoření a činnosti k poznávání a seznamování se s různými druhy plodů ovoce a zeleniny
 • jejich významu pro naše zdraví a podporovat jejich konzumaci
 • poznat a rozlišovat ovoce a zeleninu, podle vzhledu, barvy, chuti, vůně, hmatu, kde roste apod.

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: O veliké řepě

písnička: Šel zahradník, V zahradě na hrušce

básnička: Ovoce a zelenina, Švestka, Hra na tělo

pohybové hry: O veliké řepě, Komu dám jablíčko, Kompot

tělovýchova: cvičení bez náčiní, názvosloví, ušní cvičení

výtvarná činnost: výroba mrkvičky

kuchyňka: pečení jablečného závinu

pracovní listy: zraková percepce, rozlišování velikostí, grafomotorická cvičení

pozn.:

úterý 3. 10. – návštěva huťské knihovny

středa 4. 10. – kuchyňka – jablečný závin

 

 

                                          Téma: ,,Babí léto aneb kam se schoval pavouček“
                                                  
IB:  Loučíme se s létem
                                           
Datum: 18. 9. – 22. 9. 2023, 38. týden

Báseň:      Babí léto přišlo k nám
                 pavoučka já dobře znám.
                 Spřádá sítě malé, větší,
                 mouchu si dá na večeři.
                 V sítích se pak houpe rád,
                 nemusíme se ho bát.


Dílčí vzdělávací cíle

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky při pohybové výchově (cvičení s míčem, míčové hry)
 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení)
 • hudební a hudebně pohybové hry
 • vytvářeníelementárního povědomí o širším přírodním prostředím, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Očekávané výstupy

 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje)
 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla a vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

Klíčové kompetence

 • mít elementární poznatky o světě přírody, změn, informovat dítě o jeho rozmanitostech
  a proměnách
 • dovést využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se dítě běžně setkává (názorný demonstrační materiál)
 • rozpoznat změny v přírodě, vnímat přírodu všemi smysly

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: O pavoukovi, kterého se každý jenom bál

písnička: Babí léto, Leze, leze pavouček(Inka Rybářová, Béba-pavouk)

básnička: Pavoučí, Září

PH: Na krále, Hledej kamaráda

Tv: míče – míčové hry, závody s míčem, držení směru

Vv: pavučinka ( provlékání bavlny )

PL: pavouci, zvířata

pozn.:

čtvrtek 21. 9. – planetárium v MŠ, Tajuplný les

pátek   22. 9. – návštěva Památníku Karla Čapka 

 

    

 Téma: ,,Kamarádi všude kolem nás“
IB: Loučíme se s létem
Datum: 11. 9. – 15. 9. 2023

Dílčí vzdělávací cíle:

 • učíme se zvládat slušné chování k ostatním
 • upevňujeme zásady bezpečnosti ve školce i při pobytu venku
 • spoluvytváříme zdravé prostředí ve třídě

Očekávané výstupy:

 • komunikuje s druhým, pozná nové kamarády
 • orientuje se v prostředí MŠ
 • utváří si základní představu o společenských normách

Klíčové kompetence:

 • dítě si všímá dění kolem sebe, respektuje druhého
 • umí se začlenit do větší skupiny lidí, chápe a dodržuje daná pravidla společenského soužití
 • chová se zodpovědně, ovládá řeč a své myšlenky

Vzdělávací nabídka:

 • Po - divadélko Romaneto od 9,00 hodin ve školce s pohádkou O pejskovi a kočičce
 • logopedická prevence, říkadla, hlasová hygiena
 • VV - společná práce - Naše školka
 • báseň - "Kamarád"
 • IP - pracovní listy - rozvoj prostorové orientace a grafomotoriky
 • TV - pohybová hra - Důvěra - ve dvojicích
 • pobyt venku - míčové a kolektivní hry
  ________________________________________________________________________________ 

                    

 Téma: ,,Vítejte ve školce“
IB: Loučíme se s létem
Datum: 4. 9. – 8. 9. 2023

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj každého dítěte po všech stránkách: zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj
 • vytváření optimálních podmínek pro jeho individuálně osobnostní rozvoj
 • snaha, aby děti chodily do školky s úsměvem, radostí a nedočkavostí co nového se dozví, naučí a prožijí

Očekávané výstupy:

 • umět pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
 • umět verbálně komunikovat, vést dialog
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v činnostech
 • přemýšlet, uvažovat, řešit jednoduché problémy, konkrétní úkoly a situace

Klíčové kompetence:

 • naučit děti v průběhu školního roku umět správně využít získané poznatky v praktických situacích a v dalším učení získávat elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody, techniky
 • orientovat se v prostředí, ve kterém žije


Vzdělávací nabídka:

úvodní pohádka: Adámek jde do školky

básnička: Září klepe na vrátka

písnička: Jsme kamarádi (M.Kružíková), Mateřinky (Svěrák, Uhlíř)

PH: Kuřátka

Tv: opakování prvků do jógy, správné držení těla

Vv: Žabky, práce s prsty – otisk barev

PL: dokreslování tvarů-špetkový úchop, kuřátka – směr doprava, doleva

pozn.:

středa – výlet autobusem do Mokrovrat, návštěva místního kravína

Mateřská škola

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Platební portál

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Certifikáty

Projekt ZŠ Stará Huť spolufinancovaný EU - ICT a vybavení sborovny (72 kB)Český den proti rakovině 2023

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?