Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Zápis do MŠ

                                                                                                               

Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram
MŠ se sídlem Karla Čapka 600, Stará Huť, 262 02, telefon: 775 682 584
e-mail: msstarahut@seznam.cz
 

Zápis dětí do Mateřské školy ve Staré Huti

pro školní rok 2023/2024

 

č.j.: ZŠMŠ 11/2023                                                                   Ve Staré Huti dne 24. 2. 2023

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Stará Huť oznamuje,

že zápis dětí do MŠ se bude konat
 

v úterý 9. 5. 2023 od 14,30 do 17,30 hodin

a ve středu 10. 5. 2023 od 14,30 do 17,30 hodin

 

Zápis dětí z Ukrajiny na základě zákona č. 67/2022 Sb. ve znění novely č. 20/2023 Sb.
se bude konat ve stejném termínu.

 

Vážení rodiče a milé děti,
moc se na Vaši návštěvu během řádného zápisu těšíme.
Po vyřízení všech formalit budete mít možnost se seznámit s prostředím MŠ. 

 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví
splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním,
nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením dětského lékaře.
 

K zápisu do MŠ zákonní zástupci přinesou

 • žádost o přijetí k PV
 • rodný list dítěte
 • vyjádření lékaře o řádném očkování
   

Pokud se nemůžete k zápisu dostavit osobně, žádost s přílohami je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy: p7iktnv

2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupcemsstarahut@seznam.cz

3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Stará Huť, okres Příbram, U Školy 149, 262 02 Stará Huť,
    na obálku napsat Zápis do MŠ

 

    Postup při správním řízení o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ

 • Podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ s potvrzením dětského lékaře o řádném očkování (nedokládá se u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné), předložení rodného listu dítěte.
 • Ředitelka školy rozhoduje podle stanovených kritérií k přijetí pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ pro školní rok 2023/2024.
 • Děti se přijímají od 1. 9. 2023 školního roku 2023/2024.
 • O výsledcích přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni v zákonné lhůtě.
 • Výsledek zápisu bude zveřejněn na školním webu, na úřední desce obecního úřadu
  a vyvěšen na informační desce MŠ. Jména dětí budou nahrazena registračními čísly.
 • V termínu řádného zápisu zákonní zástupci obdrží registrační číslo správního řízení a informace o dalším postupu /datech/, kdy budou vyvěšeny výsledky přijímacího řízení, způsobu předání rozhodnutí.

Ve Staré Huti 24. 2. 2023  

PaedDr. Zdeňka Halenkovská v.r.
ředitelka ZŠ a MŠ Stará Huť  
 _____________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                      

Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram
MŠ se sídlem Karla Čapka 600, Stará Huť, 262 02, telefon: 775 682 584
e-mail: msstarahut@seznam.cz

Č.j. ZŠMŠ 12/2023                                                                       Ve Staré Huti dne 24. 2. 2023


                Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ
                                                          pro školní rok 2023/2024

 

PaedDr. Zdeňka Halenkovská ředitelka ZŠ a MŠ Stará Huť, okres Příbram stanovila kritéria, podle kterých budeme postupovat při rozhodování na základě stanovení § 34 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí kapacitu maximálního možného počtu dětí v mateřské škole.


     Děti budou přijímány do MŠ na základě těchto kritérií


1.  přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné
    školní docházky,

2.  děti s trvalým bydlištěm v obci Stará Huť,

3.  věk dětí (starší mají přednost před mladšími),

4. děti mimo spádovou oblast řazené dle věku (od nejstaršího po nejmladší)
     v případě nenaplněné kapacity.


Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.


Naše MŠ je organizována pro děti od 3 let; o přijetí mladších dětí v případě nenaplněné kapacity rozhoduje ředitelka školy a jedná se vždy o přijetí se zkušební dobou.


Děti je možné přijímat pouze do výše schválené kapacity mateřské školy, která bude 71 dětí.

Pokud není kapacita naplněna do uvedeného počtu, je možné přihlašovat děti do MŠ na
základě žádosti rodičů i v průběhu školního roku.


O výsledcích zápisu budou zákonní zástupci informováni písemně v zákonné lhůtě.
Výsledek zápisu bude zveřejněn na školním webu, úřední desce obecního úřadu a vyvěšen na informační desce MŠ. Jména dětí budou nahrazena přidělenými kódy.


Ve Staré Huti 24. 2. 2023  
 
PaedDr. Zdeňka Halenkovská v.r.
ředitelka ZŠ a MŠ Stará Huť           

 

                                           

 

Mateřská škola

Aktuální počasí

dnes, neděle 2. 4. 2023
déšť se sněhem 6 °C 0 °C
pondělí 3. 4. mírné sněžení 3/-4 °C
úterý 4. 4. oblačno 4/-5 °C
středa 5. 4. mírné sněžení 4/-3 °C

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kde nás najdete?