Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Zápis do MŠ

                            Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

Dne 20. 6. 2024 se v 16,00 hodin koná informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí
do MŠ od 1. 9. 2024 
 (bez přítomnosti dětí) v budově MŠ ve třídě Žabek

Seznámení s:
- týmem pedagogů,
- rozdělením dětí do tříd,
- potřebnými formuláři,
- důležitými náležitostmi k chodu MŠ,
- připravovanými akcemi,
- návody, které dopomohou ke snazší adaptaci.

Těšíme se na společné setkání a spolupráci.                         Oznámení o vydaném rozhodnutí o přijetí  k předškolnímu vzdělávání
                                                                     pro školní rok 2024/2025


Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 


Velmi se omlouváme všem, kterým jsme nemohly vyhovět z důvodu naplněné kapacity.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Stará Huť, okres Příbram oznamuje,
                           že zápis dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 se bude konat

                                    ve dnech pondělí 6. 5. 2024 od 13,30 do 17 hodin

                                         a úterý 7. 5. 2024 od 13,30 do 17 hodin
 

Vážení rodiče a milé děti,
moc se na Vaši návštěvu během řádného zápisu těšíme.
Po vyřízení všech formalit budete mít možnost se seznámit s prostředím MŠ. 

 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví
splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním,
nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit
pro kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením dětského lékaře.
 

K zápisu do MŠ zákonní zástupci přinesou

Pokud se nemůžete k zápisu dostavit osobně, žádost s přílohami je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy: p7iktnv

2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupcemsstarahut@seznam.cz

3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Stará Huť, okres Příbram, U Školy 149, 262 02 Stará Huť,
na obálku napsat Zápis do MŠ

 

   Postup při správním řízení o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ

 • Podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ s potvrzením dětského lékaře o řádném očkování (nedokládá se u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné).
 • Ředitelka školy rozhoduje podle stanovených kritérií k přijetí pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ pro školní rok 2024/2025.
 • Děti se přijímají od 1. 9. 2024 školního roku 2024/2025.
 • V termínu řádného zápisu zákonní zástupci obdrží registrační číslo správního řízení a informace o dalším postupu /datech/, kdy budou vyvěšeny výsledky přijímacího řízení, způsobu předání rozhodnutí.
 • Výsledek zápisu bude v zákonné lhůtě zveřejněn na školním webu, na úřední desce obecního úřadu a vyvěšen na informační desce MŠ. Jména dětí budou nahrazena registračními čísly.
 • Způsob oznámení rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno písemně.

 
    PaedDr. Zdeňka Halenkovská v.r.
        ředitelka ZŠ a MŠ Stará Huť           

 

 

 

 

Mateřská škola

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Platební portál

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Projekty a certifikáty

 • Digitalizujeme školu
  Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1 
  Inovace ve vzdělávání 
  v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Publicita Distanční výuka

Publicita Prevence digitální propasti

Publicita Digitální učební pomůcky

Český den proti rakovině 2023

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?