Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Zápis do MŠ

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2022

MŠ 22/23 - 35

 

Ve Staré Huti dne 29. 6. 2022

________________________________________________________

 

 

Vážení rodiče,
dne 23. 6. 2022 proběhla informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí 
do MŠ ve školním roce 2022/2023.

 

Zápis informativní schůzky  

Informativní schůzka pro rodiče 22 - 2306.docx (22.04 kB) 

Vážení rodiče,

dne 23. 6. 2022 se koná v MŠ ve třídě Pastelek od 16,00 hodin

informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí

do MŠ ve školním roce 2022/2023.

Těšíme se na Vaši účast.

______________________________________________________________

 

 

 Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023   

Vážení rodiče a milé děti,
velmi Vám děkujeme za milou návštěvu při zápisu  
a za důvěru, že jste se zapsaly do naší MŠ.
Je nám líto, ale bohužel jsme nemohly přijmout všechny uchazeče.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2022/2023

Rozhodnutí MŠ.pdf (685.83 kB) - přijetí

Rozhodnutí MŠ 2.pdf (647.58 kB) - nepřijetí

 

__________________________________________________________
 

Zápis ukrajinských dětí do Mateřské školy ve Staré Huti

pro školní rok 2022/2023

                         Zápis ukrajinských dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023 proběhne 
                         3. 6. 2022 od 10,00 do 16,00 hodin v MŠ Stará Huť, Karla Čapka 138.

   Відбудеться зарахування українських дітей до садочка на 2022/2023 навчальний рік
     3 червня 2022 року з 10.00 до 16.00 у дитячому садку Stará Huť, Карела Чапека 138.   

 

oznámení zvláštního zápisu PV.pdf (2.11 MB)

                      
Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1.doc (75 kB)

                         

                                        Kritéria k přijetí k předškolnímu vzdělávání  
                                           Критерії вступу до дошкільної освіти

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ukrajinského dítěte ze spádové oblasti bude záviset              na dostatečné rejstříkové kapacitě školy.

Рішення про зарахування Українська дитини до навчання у Старій Гуті залежатиме від
достатньої реєстраційної спроможності школи.

Pokud z kapacitních důvodů nelze přijmout dítě z Ukrajiny s místem pobytu ve Staré Huti,        bude bezodkladně o této situaci informován zřizovatel.

Якщо з причин дієздатності дитина з України з місцем проживання в Старій Гуті не
може бути прийнята, засновник буде негайно повідомлений про цю ситуацію.
 

kritéria zvláštního zápisu PV.pdf (582.35 kB)

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 7. 6. 2022 na webových stránkách školy
www.zsams-starahut.cz. a na budově školy.

Результати зарахування будуть оприлюднені 7. 6. 2022 року на сайті школи
www. zsams-starahut.cz і на будівлі школи.

________________________________________________________
                                                                                       

                                                                                     

                                                        Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram
                                        MŠ se sídlem Karla Čapka 138, Stará Huť, 262 02
                                                telefon: 739 617 405, e-mail: msstarahut@seznam.cz
 

Zápis dětí do Mateřské školy ve Staré Huti

pro školní rok 2022/2023

 

č.j.: ZŠMŠ  11/2022                                                                  Ve Staré Huti dne 9. 3. 2022                                                                                                                

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Stará Huť oznamuje,
že zápis dětí do MŠ
se bude konat

v pondělí  9. 5. 2022 od 14,30 do 17 hodin

a v úterý 10. 5. 2022 od 14,30 do 17 hodin

 

Vážení rodiče a milé děti,
moc se na Vaši návštěvu během řádného zápisu těšíme.

Po vyřízení všech formalit budete mít možnost se seznámit s prostředím MŠ. 

 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví
splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním,
nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením dětského lékaře.
 


Vážení rodiče,

ještě před zápisem do mateřské školy bude spuštěn
elektronický předzápis od 18. 4. 2022 do 6. 5. 2022,

který Vám i nám velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu
Vašeho dítěte do mateřské školy.

 

Klikněte na tento odkaz níže od 18. 4. 2022: 

https://elektronickypredzapis.cz/…hut

a předzapište se do naší mateřské školy.

Dále Vás program navede, jaké 
další kroky je potřeba podniknout.


K zápisu do MŠ zákonní zástupci přinesou

 • žádost o přijetí k PV

formular_zadost o prijeti k PV.pdf (71.72 kB)

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1 (1).doc (53.5 kB)

 • kopii rodného listu
 • vyjádření lékaře o řádném očkování

Žádost s přílohami je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy: p7iktnv

2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupcemsstarahut@seznam.cz

3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Stará Huť, okres Příbram, U Školy 149, 262 02 Stará Huť,
na obálku napsat Zápis do MŠ

4. osobním podáním během řádného zápisu 9. 5. 2022 a 10. 5. 2022 na základě využití rezervace termínu v elektronickém předzápise nebo v období
     od 2. 5. 2022 do 16. 5. 2022 ve školce od 9,30 do 15,00 hodin nebo po telefonické domluvě na čísle 775 682 584. 

                  Tiskopis žádosti  je dostupný také viz níže Dokumenty ke stažení. 
 

Pokud nemáte možnost si žádost vytisknout, kontaktujte zástupkyni ředitelky ZŠ a MŠ
na telefonním čísle 775 682 584 na domluvení schůzky předání.
 

Postup při správním řízení o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ

 • Podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ s potvrzením dětského lékaře o řádném očkování (nedokládá se u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné), kopii rodného listu dítěte.
 • Ředitelka školy rozhoduje podle stanovených kritérií k přijetí pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ pro školní rok 2022/2023.
 • Děti se přijímají od 1. 9. 2022 školního roku 2022 /2023.
 • O výsledcích přijímacího řízení budou rodiče informováni písemně v zákonné lhůtě.
 • Výsledek zápisu bude zveřejněn na školním webu, na úřední desce obecního úřadu
  a vyvěšen na vstupních vrátkách MŠ. Jména dětí budou nahrazena registračními čísly.
 • Elektronickým předzápisem a v termínu řádného zápisu zákonní zástupci obdrží registrační číslo správního řízení a informace o dalším postupu /datech/, kdy budou vyvěšeny výsledky přijímacího řízení, způsobu předání rozhodnutí.

  Ve Staré Huti 9. 3. 2022

  ___________________________
    PaedDr. Zdeňka Halenkovská
    ředitelka ZŠ a MŠ Stará Huť

  __________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram
MŠ se sídlem Karla Čapka 138, Stará Huť, 262 02
telefon: 739 617 405, e-mail: msstarahut@seznam.cz
 

č.j.: ZŠMŠ  12/2022                                                                     Ve Staré Huti dne 9. 3. 2022

 

                 Kritéria pro přijímání dětí  k předškolnímu vzdělávání do MŠ
                                                            pro školní rok 2022/2023

 

PaedDr. Zdeňka Halenkovská ředitelka ZŠ a MŠ Stará Huť, okres Příbram stanovila kritéria,
podle kterých budeme postupovat při rozhodování na základě stanovení § 34 odst. 2 písm.
b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání v daném roce překročí kapacitu maximálního možného počtu dětí
v mateřské škole.


Děti budou přijímány do MŠ na základě těchto kritérií:


1.  přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,

2.  děti s trvalým bydlištěm v obci Stará Huť,

3.  věk dětí (starší mají přednost před mladšími),

4. děti mimo spádovou oblast řazené dle věku (od nejstaršího po nejmladší) v případě
     nenaplněné kapacity.


Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.


Naše MŠ je organizována pro děti od 3 let; o přijetí mladších dětí rozhoduje ředitelka školy
a jedná se vždy o přijetí se zkušební dobou.


Děti je možné přijímat pouze do výše schválené kapacity mateřské školy, která bude 74 dětí.
 

Pokud není kapacita naplněna do uvedeného počtu, je možné přihlašovat děti do MŠ na základě žádosti rodičů i v průběhu školního roku.

             

O výsledcích zápisu budou rodiče informováni písemně v zákonné lhůtě. Výsledek zápisu
bude zveřejněn na školním webu, úřední desce obecního úřadu a vyvěšen na vrátkách MŠ.
Jména dětí budou nahrazena přidělenými kódy.


Ve Staré Huti 9. 3. 2022  
 
______________________________
    PaedDr. Zdeňka Halenkovská
     ředitelka ZŠ a MŠ Stará Huť           

 

                                           

 

Mateřská škola

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 8. 12. 2022
zataženo 4 °C 0 °C
pátek 9. 12. déšť se sněhem 3/0 °C
sobota 10. 12. mírné sněžení 0/-4 °C
neděle 11. 12. sněžení -4/-7 °C

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Kde nás najdete?