Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Školní vzdělávací program

ŠVP ZV platný od 1. 9. 2022.doc (1.73 MB)


ŠVP ZV prošel revizí z důvodu rozsáhlých změn v RVP ZV.

ŠVP ZV  je v souladu s RVP ZV.

ŠVP ZV v listinné podobě je k nahlédnutí  v ředitelně školy.

Základní škola

Platební portál

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Certifikáty

Projekt ZŠ Stará Huť spolufinancovaný EU - ICT a vybavení sborovny (72 kB)Český den proti rakovině 2023

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?