Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Školní vzdělávací program

Do ŠVP jsme zapracovali změny v RVP ZV platné od 1.9.2016. Jde zejména o soulad s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Zvláštní pozornost jsme věnovali žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Od 1.9.2016 byl zaveden pro tyto žáky nově pojem "žák s přiznanými podpůrnými opatřeními."


Celý text ŠVP k nahlédnutí v ředitelně školy.

ŠVP-OD_1.9._2019.pdf (2.98 MB)

 

Kde nás najdete?