Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Školská rada

 

Od 1. 9. 2023 školská rada pracuje ve složení


Tomáš Repka  (předseda školské rady, člen za zákonné zástupce)    
E-mail: xrepka@seznam.cz  
Tel: + 420 604 522 597

Martin Němec  (člen za zřizovatele)
E-mail: nemec.marty@gmail.com 
Tel: + 420 605 221 587

Monika Topinková  (členka za pedagogický sbor)
E-mail: msstarahut@seznam.cz  
Tel: + 420 775 682 584

 

 

Výsledky voleb do školské rady dne 16. 6. 2023


Volba kandidáta za pedagogický sbor 

Na základě Zákona č.561/2004 Sb., školský zákon § 167 vyhlásila ředitelka Základní školy a Mateřské školy Stará Huť, okres Příbram  dne 1 . 6. 2023 volby do školské rady.
Termín voleb byl stanoven na 16. 6. 2023.
 

Do 15. 6. 2023 bylo možné navrhnout pedagogickými pracovníky kandidáty za pedagogický sbor. Bylo možno navrhnout sebe nebo někoho jiného písemně ne email:zssh@email.cz,
nebo zaslat na adresu školy. Navržený kandidát musel se svojí kandidaturou souhlasit.

Oprávnění voliči obdrželi hlasovací lístek, kde křížkem označili jednoho z kandidátů.
Hlasovalo se vhozením volebního lístku do hlasovací urny. Volby se zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci.  


Novým členem školské rady z řad pedagogů byla zvolena paní Mgr. Monika Topinková


PaedDr. Zdeňka Halenkovská v.r.

 

       

Výsledky voleb do školské rady dne 6. 9. 2022


Volba kandidáta za zákonné zástupce 

Na základě Zákona č.561/2004 Sb., školský zákon § 167 vyhlásila ředitelka Základní školy a Mateřské školy Stará Huť, okres Příbram  dne 1 . 7. 2022 volby do školské rady.
Termín voleb byl stanoven na 6. 9. 2022.

Do 3. 9. 2022 bylo možné navrhnout kandidáty pro volbu do školské rady. Bylo možno navrhnout sebe nebo někoho jiného písemně ne email:zssh@email.cz, nebo zaslat
na adresu školy. Navržený kandidát musel se svojí kandidaturou souhlasit.

Do tohoto termínu se nahlásili dva kandidáti z řad rodičů.
 

Dne 6. 9. 2022 během třídních schůzek proběhly volby nového člena školské rady.
Oprávnění voliči obdrželi hlasovací lístek, kde křížkem označili jednoho z kandidátů.
Svoji účast na volbách potvrdili podpisem na seznamu žáků školy u jména žáka, jehož zastupují. Hlasovalo se vhozením volebního lístku do hlasovací urny.

Za platné lze považovat volby, kterých se účastní více jak 50 % oprávněn ých osob.
Škola eviduje ke dni 6. 9. 2022 104 žáků. Voleb se zúčastnilo 81 zákonných zástupců,
přičemž za každého žáka volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.


Novým členem školské rady z řad rodičů byl zvolen pan Tomáš Repka.


PaedDr. Zdeňka Halenkovská v.r.

 

 

Ke stažení:

 

Základní škola

Kalendář akcí ZŠ

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Platební portál

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Projekty a certifikáty

  • Digitalizujeme školu
    Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1 
    Inovace ve vzdělávání 
    v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Publicita Distanční výuka

Publicita Prevence digitální propasti

Publicita Digitální učební pomůcky

Český den proti rakovině 2023

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?