Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Volnočasové aktivity

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2023/2024

Nabídku dostanou žáci v průběhu měsíce září 2023.
Přihlášky na jednotlivé kroužky žák vrací třídní učitelce nejpozději do konce září 2023. 
Z důvodů každoroční vysoké naplněnosti řadíme přijaté přihlášky dle data předání
tř. učitelce a dle toho bude potom i kroužek obsazován.

Kroužky jsou určeny žákům od 1. do 5. ročníku.

Platby za kroužky jsou stanoveny pololetně.
Za 1. pololetí nutno zaplatit nejpozději do 31. 10. 2023 
a za 2. pololetí nutno zaplatit nejpozději do 29. 2. 2024. 
Platby na základě přiděleného variabilního symbolu budou odeslány na účet školy.

 

Zahájení činnosti kroužků od října 2023

 

Dramatický kroužek

 

 

 

 

 

Dramatický kroužek

Vedoucí: Kristina Váňová
Čtvrtek 14:00 - 15:00
Cena: 500 Kč / pololetí

 

jóga pro děti

 

 

 

 

 

Jóga pro děti

Vedoucí: Jana Bartoňová
Pondělí 16:00 - 17:00
Cena: 500 Kč / pololetí

Sportovní kroužek

 

Sportovní kroužek

Vedoucí: Jan Miler
Pondělí 16:00 - 17:00
Cena: 500 Kč / pololetí

Gymnastika

Gymnastika

Vedoucí: Mgr. Ilona Květoňová
Čtvrtek 13:30 - 14:30
Cena: 500 Kč / pololetí

Hra na nástroj

 

 

 

 

 

Hra na flétnu

Vedoucí: Mgr. Ilona Pilecká
Pondělí, úterý dle individuální domluvy
Cena: 500 Kč / pololetí

 

 

Výtvarný kroužek

 

Výtvarný kroužek

Vedoucí: Lenka Jará
Středa 14:00 - 15:30
Cena: 800 Kč / pololetí
 

Taneční kroužek

 

 

 

 

 

Taneční kroužek

Vedoucí: Romana Mocová
Sudá středa 16:00 - 18:00
Cena: 500 Kč / pololetí

Základní škola

Platební portál

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Projekty a certifikáty

  • Digitalizujeme školu
    Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1 
    Inovace ve vzdělávání 
    v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Publicita Distanční výuka

Publicita Prevence digitální propasti

Publicita Digitální učební pomůcky

Český den proti rakovině 2023

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?