Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Zápis žáků do 1. třídy

 

Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Zápis ukrajinských dětí do ZŠ pro školní rok 2022/2023 proběhne 10. 6. 2022 
od 10,00 do 14,00 hodin v ZŠ Stará Huť, U Školy 149.

Відбудеться зарахування українських дітей до початкової школи на 2022/2023
навчальний рік 10. 6. 2022 з 10.00 до 14.00 в початковій школі Stará Huť, U Školy 149.

oznámení zvláštního zápisu ZV.pdf (1.57 MB)


Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky-1.doc (49 kB)

Zadost-o-odklad-psd_CZ_UKR.docx (26.86 kB)

 

Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání 
Критерії вступу до основної освіти

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ukrajinského dítěte ze spádové oblasti do 1. ročníku
se řídí dle kritérií do 1. ročníku č.j. ZŠMŠ 119/2022.

Рішення щодо прийняття українських дитинств на 1 курсі регламентується критеріями
на першому курсі č.j. ZŠMŠ 119/2022.

kritéria zvláštního zápisu ZV.pdf (501.89 kB)
 

Pokud z kapacitních důvodů nelze přijmout dítě z Ukrajiny s místem pobytu ve Staré Huti, bude bezodkladně o této situaci informován zřizovatel.

Якщо з причин дієздатності дитина з України з місцем проживання в Старій Гуті не
може бути прийнята, засновник буде негайно повідомлений про цю ситуацію.

__________________________________________________________________________________

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání do 1. ročníku
pro školní rok 2022/2023

 

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci,
na všechny přijaté děti se velmi těšíme.

Rozhodnutí.pdf (1.59 MB_

___________________________________________________________________________________

 

Zápis do 1. ročníku

pro školní rok 2022/2023

 

Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram

IČ 75030101

tel. : 732 490 501, e-mail: zssh@email.cz
 

Č.j. ZŠMŠ 8 /2022                                                            Ve Staré Huti dne 14. 2. 2022

 

Ředitelství Základní školy Stará Huť oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku se bude konat

v úterý 12. 4. 2022 od 14 do 17 hodin

a ve středu 13. 4. 2022 od 14 do 17 hodin

 

Zákonní zástupci s sebou přinesou a ke kontrole předloží:

  • rodný list dítěte,
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce,
  • případně další doklady z odborných vyšetření apod.
     

V případě, že zákonní zástupci budou žádat o odklad školní docházky o jeden rok, je třeba dodržet následující postup.

1. Vyplnit žádost o odklad (možno až při zápisu).

2. Předložit doporučení odkladu školní docházky od pediatra a příslušného školského
    poradenského zařízení.
 

Zákonní zástupci dětí, kteří se nemohou ze zdravotních či jiných důvodů zúčastnit zápisu,
si domluví individuální termín zápisu s ředitelkou školy (viz kontakt výše).

 

PaedDr. Zdeňka Halenkovská v. r.

ředitelka Základní školy a Mateřské školy Stará Huť, okres Příbram 

​​​

Potřebné dokumenty k zápisu ke stažení
Žádost o přijetí do 1. roč..docx (117.52 kB) 
Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky-1.doc (49 kB)
Osobní dotazník do ZŠ.docx (118.28 kB)
Žádost o odklad školní docházky.docx (117.35 kB)

                     

         Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

                    
          Č.j.: ZŠMŠ 9/2022                                                                  Ve Staré Huti dne 14. 2. 2022

 

Vážení rodiče ( zákonní zástupci dětí ),

pro školní rok 2022/ 2023 stanovila ředitelka školy v souladu se školským zákonem níže uvedená kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání.

Tato kritéria se uplatní v případě, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu žáků první třídy.

Ve školním roce 2022/2023 budeme otevírat jednu třídu s celkovým počtem 21 dětí.

 

 

Kritéria pro přijetí

 

1.

Děti s místem trvalého pobytu ve Staré Huti a děti po odkladu
a s místem trvalého pobytu ve Staré Huti

5 bodů

2.

Děti, které mají sourozence, plnící povinnou školní docházku
v 1. až 5.ročníku zdejší školy

+2body

 

V  případě shodnosti bodů bude za přítomnosti minimálně 2 členů školské rady
provedeno losování registračních čísel za účelem stanovení celkového pořadí
pro přijetí do 1. ročníku.

 

PaedDr. Zdeňka Halenkovská v. r.

ředitelka Základní školy a Mateřské školy Stará Huť, okres Příbram

_________________________________________________________________________________

                                                                     

Kontakt na Pedagogicko-psychologickou poradnu Příbram

  • Mgr. Štěpán Duník, vedoucí pracoviště Příbram
  • PPP SK, pracoviště Příbram
  • Pod Šachtami 294
  • 261 01 Příbram

Pokud není dítě po dovršení šesti let věku (příp. dítě, které dovrší šest let věku do 1. září) přiměřeně tělesně či duševně vyspělé, může zákonný zástupce písemně požádat o odklad školní docházky o jeden školní rokMusí tak učinit v době zápisu k povinné školní docházce. Tato žádost musí být doložena doporučujícím posudkem příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna či speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky může být odložen nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší věk osmi let.

Příslušností poradenského zařízení se rozumí příslušnost věcná, nikoli místní. Rodiče se tedy mohou obracet nejen na poradnu v Příbrami, ale i na jiná pracoviště. Vzhledem ke stávajícím lhůtám je vhodné objednat dítě k případnému vyšetření co nejdříve!

Vážení rodiče budoucích prvňáčků dovolujeme si vám také nabídnout brožuru "Budeme mít školáka", která shrnuje nejpodstatnější informace spojené s nástupem dítěte do školy. Brožura je volně ke stažení.

Budeme mít školáka

A ještě si dovolujeme přidat tip na zajímavý odkaz na https://www.jak-spravne-psat.cz/. 

A ještě jeden zajímavý tip: https://www.novadida.cz/poradna-skolni-zralost/

 

Základní škola

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 8. 12. 2022
zataženo 4 °C 0 °C
pátek 9. 12. déšť se sněhem 3/0 °C
sobota 10. 12. mírné sněžení 0/-4 °C
neděle 11. 12. sněžení -4/-7 °C

Kde nás najdete?