Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Zápis žáků do 1. třídy

 


Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků
proběhne dne 7. 6. 2023 od 15,30 hodin
na ZŠ v učebně 5. ročníku.

 

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Oznámení o vydaném rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, dle ustanovení § 183, odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění:

                                                      OZNÁMENÍ  O VYDANÉM ROZHODNUTÍ

 

Registrační číslo

Výsledek správního řízení

1.

ZŠ 23/24 - 1

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

2.

ZŠ 23/24 - 2

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

3.

ZŠ 23/24 - 3

Odklad povinné školní docházky

4.

ZŠ 23/24 - 4

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

5.

ZŠ 23/24 - 5

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

6.

ZŠ 23/24 - 6

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

7.

ZŠ 23/24 - 7

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

8.

ZŠ 23/24 - 8

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

9.

ZŠ 23/24 - 9

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

10.

ZŠ 23/24 - 10

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

11.

ZŠ 23/24 - 11

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

12.

ZŠ 23/24 - 12

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

13.

ZŠ 23/24 - 13

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

14.

ZŠ 23/24 - 14

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

15.

ZŠ 23/24 - 15

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

16.

ZŠ 23/24 - 16

Odklad povinné školní docházky

17.

ZŠ 23/24 - 17

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

18.

ZŠ 23/24 - 18

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

19.

ZŠ 23/24 - 19

Nepřijat/a  k  základnímu  vzdělávání

20.

ZŠ 23/24 - 20

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

21.

ZŠ 23/24 - 21

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

22.

ZŠ 23/24 - 22

Nepřijat/a  k  základnímu  vzdělávání

23.

ZŠ 23/24 - 23

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

24.

ZŠ 23/24 - 24

Odklad povinné školní docházky

25.

ZŠ 23/24 - 25

Odklad povinné školní docházky

26.

ZŠ 23/24 – 26

Odklad povinné školní docházky

27.

ZŠ 23/24 -  27

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

28.

ZŠ 23/24 – 28

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

29.

ZŠ 23/24 – 29

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

30.

ZŠ 23/24 – 30

Odklad povinné školní docházky

31.

ZŠ 23/24 – 31

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

32.

ZŠ 23/24 – 32

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

33.

ZŠ 23/24 - 33

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání


Poučení:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamuje škola zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, a to na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. V případě žádosti zákonného zástupce vydá škola písemné vyhotovení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

 

PaedDr. Zdeňka Halenkovská
ředitelka ZŠ a MŠ

 

Stará Huť 28. 4.2023

 

 

 

 

Základní škola

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Certifikáty

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?